5

Innehåll

Förord 3

1 Om arbete och fritid i idéhistoriskt ljus 7

Arbetets prioritet 7
Idéhistoriska fragment om arbete och fritid 9
Tidsandans fluktuationer 14
Från trygghetsvärden till frihetsvärden 18

2 Några teser om motivation 22

Förenkling i stor, användbar stil 22
Fysisk integritet 23
Teori X 25
Försörjningens källor 29
Identitetspostulatet 32
Den inre källan: utmaningsteoremen 34
Den yttre källan: det sociala drivkraftsteoremet37 Handlingsrepertoaren 39 
Det som syns och hörs 41
Anomi  41
De egentligen närstående 44
Rangteoremet 46
Belöningssystem 48
Skiktteoremet 53
Prestationsmotivet 55
Arvsvälde 59

3 Om livsstilar i 1970-talets samhälle 61

Definition av livsstil 61
Översikt över samtida livsstilar 62
De arbetsstyrda 70
Entreprenörerna 74
De konsumtionsstyrda 76
De familjekära 90
De sällskapliga 92
Naturälskare 96

5