90

90 HANS L ZETTERBERG

De familjekära

I den familjekära livsstilen är familjelivet det viktiga. Den familjekäre tycker att familjelivet är roligt. Sommaren med familjen, i dess normala aktiviteter i hemmet, på utflykter och i umgänget med släkten är grunden för livslycka och självvärdering. Den här livsstilen är lättast att förverkliga om man har barn: kärleken till barnen inspirerar denna livsstil. Tonvikten ligger vid kärnfamiljens gemenskap, men den familjekära stilen innebär också starka band mellan generationerna. Stilen kan alltså odlas även om småbarn saknas. De senast tillkomna familjemedlemmarna fortsätter att fungera som barn. Även som vuxna och bosatta på annan ort fortsätter de att “åka hem” ofta och de “ringer hem” regelbundet.

Den familjekära stilen utvidgas alltså lätt till en “släktkär” stil. Den har sin egen variant av det välbekanta ordspråket: För många familjekära är släkten inte värst, utan bäst. Liksom för de äldre släktingarna är det fint att tillhöra familjen.

Av de frågor vi använt i våra intervjuer för att identifiera de familjekära kan vi nämna dessa (se tabellen sid 91).

Hemmet, dvs att ha ett från psykologisk synpunkt gott hem — där man bl a diskuterar och pratar med varandra om gemensamma projekt — är viktigt för den familjekäre. Detta innebär att den goda hemmastämningen prioriteras, inte anskaffandet av prylar av olika slag och knappast heller bostadens lyxighet.

Familjemänniskan är ett slags sällskapsmänniska som föredrar den familjära situationens förtroliga och känslomättade gemenskap framför det mondänare sällskapslivets ytligare gemenskap. Förekomsten av barn leder till en mer otvungen stämning än den som det vanliga sällskapslivet — även i sina mer fulländade versioner — erbjuder. I familjens krets kan vi få utlopp för vår barnsliga sida — utan obehagliga efterräkningar.

Det är uppenbart att den familjekära stilen har vissa svårigheter för närvarande. Själva basen för livsstilen minskar på grund av att familjer har färre barn och på grund av omflyttningarna. I ett samhälle där folk flyttar mycket blir denna livsstil svårare att

90

ARBETE, LIVSSTIL OCH MOTIVATION, Stockholm,  SAF, 1977
Innehåll
    Kap 1   Kap 2
Kap 3: Om livsstilar i 1970-talets samhälle
Definition av livsstil   Översikt över samtida livsstilar   De arbetsstyrda   Entreprenörerna   De konsumtionsstyrda   De familjekära   De sällskapliga   Naturälskare   De motionsstyrda   De samhällstillvända   Skönandar och vishetsälskare   De religiösa   Livsstilarnas kostnad
Kap 4    Litteratur