96

96 HANS L ZETTERBERG

La femme fatale har vanligen bättre utbildning än he-mannen och tillhör oftare medel- eller överklassen än arbetarklassen.

Även om vår tids sinneskultur utan tvivel glorifierar he-mannen och fatalen och därmed utövar ett tryck på unga människor att anamma dessa livsstilar så gäller att vem som helst inte kan göra det. Det fordrar en del pengar, säkerhet i uppträdande och konversation, ett bra utseende. Brist på mognad i djupare mening eller åtminstone en positiv förmåga att anlägga en asocial stil tycks likaså vara viktiga förutsättningar.

 

Naturälskare

För den familjekäre och sällskaplige är det väsentligt att vara med människor. Det finns emellertid i vårt samhälle hos många ett behov att komma bort från människor — både arbetskamnater och umgänge — och den av människorna skapade miljön. I ett tättbefolkat land kan detta behov lättast tillfredsställas genom att man isolerar sig i kontemplation. 1 ett glesbefolkat land med stora skogar, fjäll och vatten blir sejourer i naturen ett vanligt sätt att tillfredsställa behovet att slippa ifrån trängsel, arm- bågar och asfalt. Praktiskt taget alla drar någon gång ut i naturen. Här skall vi koncentrera oss på den verklige naturälskaren, den människa som finner sig själv, sin självvärdering och sinnesro i naturen. Allemansrätten, en unik svensk juridisk uppfinning, ger en rad fri- och rättigheter som gjort det särskilt lätt att utveckla den naturälskande livsstilen i Sverige.

Av de frågor vi använt i våra intervjuer för att identifiera naturälskarna kan vi nämna dessa (se tabellen sid 97).

Årstidernas rytm stimulerar naturälskaren: naturen är alltid densamma och ändå alltid ny. I naturen finns mycket på nära håll — löven som spricker ut, fågelsången, blomster och djur — och mycket som är långt ifrån — fjällets vidd, havets stora yta, fjärran horisonter, “högt i tak”.

Naturälskare är ungefär lika vanliga i alla yrkesgrupper. Äldre dras till livsstilen något mer än yngre, och de som har hög utbildning dras till den mera än de som har låg utbildning. Män

96

ARBETE, LIVSSTIL OCH MOTIVATION, Stockholm,  SAF, 1977
Innehåll
    Kap 1   Kap 2
Kap 3: Om livsstilar i 1970-talets samhälle
Definition av livsstil   Översikt över samtida livsstilar   De arbetsstyrda   Entreprenörerna   De konsumtionsstyrda   De familjekära   De sällskapliga   Naturälskare   De motionsstyrda   De samhällstillvända   Skönandar och vishetsälskare   De religiösa   Livsstilarnas kostnad
Kap 4    Litteratur