76

76 HANS L ZETTERBERG

Sverige har vi vissa orter i Småland, t ex Anderstorp, Bredaryd, Gnosjö och Hillerstorp, där entreprenörens livsstil blivit institutionaliserad. Men dessa orter har f n ett kärvare industripolitiskt klimat.

Kartan (sid 77) visar entreprenörslivsstilens utbredning i Sverige. Vi ser att entreprenörandan är minst utbredd i skogslänen och att den ökar ju längre söderut vi kommer.

Entreprenören är (kanske i mer än ett avseende) en manlig hjälte. Visst finns det kvinnliga entreprenörer, men andelen är liten: 10 procent av de intervjuade männen och 3 procent av de intervjuade kvinnorna tilldelades entreprenörernas livsstil.

Låt oss nu vända uppmärksamheten mot vad som ofta är mål- gruppen för entreprenörernas aktivitet, nämligen konsumenterna.

 

De konsumtionsstyrda

Den konsumtionsstyrda finner sin glädje, trygghet och spänning i livet i de varor och tjänster han eller hon köpt. Denna livsstil har funnits länge. Ny är dock dess stora utbredning de senaste 150 åren. Innan vi beskriver den mer i detalj kan det vara värt att beakta den äldre stil som den moderna konsumtionsstilen ersatt.

Den förindustriella allmogestilen fanns i skilda varianter på land och i stad. Folkvisor och skillingtrycksvisor besjöng herremakt, finurliga vanliga människor, kärlek, sådd och skörd; allmogemålare åskådliggjorde historia och geografi; fester och dans liksom religiösa helgen gav rytm åt tillvaron. Man hade möjlighet att uttrycka och förverkliga sig själv och sin livsstil i självhushållets dagliga sysslor: berätta egna sagor för barn, snickra en gunghäst som deras leksak, snida räcket till en trappa, forma gaveln till en säng, fläta en korg eller vedbärare, väva sin vadmal, sy och brodera, bygga och måla sitt eget hus och utsira sin egen veranda, höra och diskutera nyheter på kyrkbacken, smida smycken, kort sagt, göra det livsnödvändiga och det kulturskapande i ett och samma andetag. Man visste vad saker var gjorda av och man visste hur de skulle tillverkas.

76

ARBETE, LIVSSTIL OCH MOTIVATION, Stockholm,  SAF, 1977
Innehåll
    Kap 1   Kap 2
Kap 3: Om livsstilar i 1970-talets samhälle
Definition av livsstil   Översikt över samtida livsstilar   De arbetsstyrda   Entreprenörerna   De konsumtionsstyrda   De familjekära   De sällskapliga   Naturälskare   De motionsstyrda   De samhällstillvända   Skönandar och vishetsälskare   De religiösa   Livsstilarnas kostnad
Kap 4    Litteratur