23

Några teser om motivation 23

punkt mest lovande teorin kommer enligt min mening från den s k jagpsykologin, vilken är en fortsättning på psykoanalysen.1

 

Fysisk integritet

Människan är angelägen om att bevara sitt “jag”. I denna grundläggande tanke skall vi finna många av motivationens hemligheter. Låt oss börja med några överväganden om att bevara fysisk integritet för att sedan fortsätta med den personliga integriteten.

Att bevara sitt jag betyder naturligtvis i första rummet att uppfylla vissa fysiska villkor: att se till att det finns syre, vatten och föda för organismen och att den hålls inom det otroligt smala band av tryck, värme- och annan strålning inom vilken våra livsfunktioner fungerar och vår kroppshydda kan överleva. Att klara kampen för organismens försörjning, hälsa och överlevnad är naturligtvis en yttersta drivfjäder för mänskligt handlande: den ligger bakom levnadsreglerna vid djungelns vattenhål lika väl som platschefens och skyddsombudets rättigheter att stoppa industriell produktion som gått snett och blivit livshotande i en modern fabrik.

Samhälle och medmänniskor är inte alltid våra bundsförvanter att uppfylla organismens fysiska villkor. Genom våld (mer eller mindre långtgående fysisk förstörelse av varandra) eller hot om våld kan vissa människor få andra att utföra handlingar som de annars inte skulle ha gjort. För att upprätthålla samhällslagarna har statsmakterna resurser med rättighet att enligt vissa regler använda organiserat våld: polis och militär. Svaret på frågan “Varför arbetar du?” kunde ännu på 1920-talet besvaras med “annars kommer polisen och sätter mig på Svartsjö”.2 Det har nämligen allt ifrån de medeltida landskapslagarnas tid till slutet på 1920-talet varit i lag påbjudet att man skall arbeta. Birger Magnussons stadga mot lösdriveriet från 1303 hotar alla

1 Rommetveit (1958) ger en översikt över denna gren av psykologin.
2 Svartsjö var en tvångsarbetsanstalt för män. Motsvarande institution för kvinnor på 1920-talet fanns i Landskrona.

23

ARBETE, LIVSSTIL OCH MOTIVATION, Stockholm,  SAF, 1977
Innehåll
    Kap 1  
Kap 2: Några teser om motivation

Förenkling i stor, användbar stil  Fysisk integritet    Teori X    Försörjningens källor    Identitetspostulatet    Den inre källan: utmaningsteoremen    Den yttre källan: det sociala drivkraftsteoremet    Handlingsrepertoaren    Det som syns och hörs    Anomi    De egentligen närstående    Rangteoremet    Belöningssystem    Skiktteoremet    Prestationsmotivet    Arvsvälde   
Kap 3
    Kap 4    Litteratur