74

74 HANS L ZETTERBERG

satt det med lojalitet mot organisationen. Han är alltid redo att ställa upp för organisationen, även på fritiden står han till organisationens tjänst. Han väljer kläder och frisyr för att i alla sammanhang kunna representera organisationen. Han accepterar lätt förflyttningar till andra orter: hans egentliga hem är ju organisationen. Hans vänner brukar också finnas inom organisationen (jfr Whyte 1956).

Ett helt annat slags människa för vilken arbetet är väsentligt är entreprenören.

 

Entreprenörerna

En entreprenör är en person som lever för att kunna föra ut en ny och annorlunda idé i den samhälleliga praktiken. Han tar sig an en nyhet och ägnar sig åt att förverkliga den och sprida den. De nyheter som engagerar entreprenörer kan vara tekniska innovationer, nya organisationsformer, vetenskapliga upptäckter, konstnärliga ingivelser. Entreprenören beundrar uppfinnare, kan själv vara uppfinnare eller skapande geni, men behöver inte vara det. Det väsentliga för entreprenören är inte att hitta på idén eller bygga prototypen utan att föra ut den på marknaden. Hans självvärdering förbinds inte med nyheten in abstracto utan med dess förverkligande in concreto.

Av de frågor vi använt i våra intervjuer för att identifiera entreprenörernas livsstil kan vi nämna dessa (se tabellen sid 75 ).

I en marknadsekonomi kan entreprenören hitta vägen till rikedom och snabb framgång. Henry Ford grundade sitt bilbolag i juni 1903 med ett kapital som motsvarar kostnaden för ett radhus idag. Firman anställde 125 personer, sålde sin första bil i oktober och har tjänat pengar allt sedan dess. Det nya i Ford Motor Company var inte bilen, det var produktionssättet med det löpande bandet och marknadsföringen av produkten till en bred medel- och arbetarklass som blivit tillräckligt köpstark för en billig bil.

Entreprenören är i högsta grad en arbetande människa. Det sägs ibland om honom att han är självisk: arbetar för sig själv, inte för andra. Det är knappast rättvist. Han lever för en sak,

74

ARBETE, LIVSSTIL OCH MOTIVATION, Stockholm,  SAF, 1977
Innehåll
    Kap 1   Kap 2
Kap 3: Om livsstilar i 1970-talets samhälle
Definition av livsstil   Översikt över samtida livsstilar   De arbetsstyrda   Entreprenörerna   De konsumtionsstyrda   De familjekära   De sällskapliga   Naturälskare   De motionsstyrda   De samhällstillvända   Skönandar och vishetsälskare   De religiösa   Livsstilarnas kostnad
Kap 4    Litteratur