55

Några teser om motivation 55

lemmarna för omröstning. Medlemmarna i pappersmasseindustrin röstade i stor stil ned förslaget (85 % nej, 15 % ja). Medlemmarna på pappersbruken röstade också ned det men med knapp marginal (51 % mot 49 %). Två tredjedelar av medlemmarna deltog i omröstningen. (Om konflikten, se t ex Casparsson 1966.)

Det kan nämnas att även konflikten i Ådalen som ledde till att fem demonstrerande arbetare sköts ned hade sin upprinnelse i massaindustrins krav på lönesänkningar. Här gällde det ett företag, Marma-Långrör, som stod utanför SAF och det ovan beskrivna förhandlingsförloppet.

Depressionen gav dåtidens nationalekonomi en rejäl bakläxa i teorin om priser och sysselsättning. Priser på varor kan anpassas både uppåt och nedåt. Men priser på mänsklig arbetskraft, löner, kan bara anpassas uppåt. Detta är också skiktteoremets budskap.

Stockholmsskolans ekonomer, liksom J M Keynes i England, drog slutsatsen att arbetslöshet måste bekämpas med konjunkturpolitiska, inte företagsekonomiska metoder.

 

Prestationsmotivet

Vissa människor är mer ambitiösa, tävlingssugna och ärelystna än andra. Psykologin har frågat sig varför. David McClelland (1961) skapade metoder att identifiera den ganska lilla minoritet som har ett genomgående behov att prestera. De utmärks av fyra drag:
De sätter någorlunda svåra, men potentiellt uppnåeliga mål för sig själva.
De väljer att själva arbeta med ett problem snarare än att lämna utfallet åt slumpen eller åt andras arbete.
De föredrar arbetssituationer i vilka man får “feedback”, dvs veta hur arbetet går.
De föredrar att arbeta med främlingar som är kända experter på de problem som skall lösas snarare än att arbeta med vänner som inte är experter.

55

ARBETE, LIVSSTIL OCH MOTIVATION, Stockholm,  SAF, 1977
Innehåll
    Kap 1  
Kap 2: Några teser om motivation

Förenkling i stor, användbar stil  Fysisk integritet    Teori X    Försörjningens källor    Identitetspostulatet    Den inre källan: utmaningsteoremen    Den yttre källan: det sociala drivkraftsteoremet    Handlingsrepertoaren    Det som syns och hörs    Anomi    De egentligen närstående    Rangteoremet    Belöningssystem    Skiktteoremet    Prestationsmotivet    Arvsvälde   
Kap 3
    Kap 4    Litteratur