70

70 HANS L ZETTERBERG

asteniker: de är ineffektiva, likgiltiga, överväldigande trötta. “Ofta kan det gå dagar utan att jag får något gjort”, säger de. En annan grupp som vi inte kan tilldela en livsstil verkar asociala. Kanske är en del sociopater. “Ibland tycker jag om att göra galna saker bara för att se vad för effekt det har på andra”, är ett typiskt svar i deras intervjuer. De verkar känslomässigt avtrubbade, utan utvecklat samvete, och söker en omedelbar tillfredsställelse i impulser och begär.

38 procent av de intervjuade har tilldelats mer än en livsstil. Här finner vi expansiva människor med en myckenhet av personlig energi och breda intressen. De vanligaste kombinationerna är

  1. Familjekära, matlagningsglada, kritiska konsumenter. Denna kombination av livsstilar är vanligast bland kvinnor och representerar en traditionell husmoderlighet.
  2. Arbetsstyrda entreprenörer och kvalitetskonsumenter. Denna uppsättning av livsstilar är vanligare bland män och representerar framgångsrika affärsmän.
  3. Mode- och pionjärkonsumenter — en kombination som visar att man lever både för nya klädmoden och nya prylar. Detta är kommersialismens idealkonsument.
  4. Motionsglada naturälskare — en naturlig kombination.
Låt oss nu något mer i detalj porträttera de enskilda livsstilarna.

De arbetsstyrda

Arbete i vårt samhälle kan bestå av så många olika aktiviteter att det kan vara svårt att finna gemensamma nämnare, som särskiljer arbete från lek och hobbyverksamhet och andra fria aktiviteter. Men i botten av allt arbete ligger att ingen människa arbetar för sig själv; arbetar vi så arbetar vi för andra. Läraren arbetar för eleven, varuproducenten arbetar för konsumenten, för- säljaren betjänar kunden, polisen tjänar allmänheten, skådespe-

70

ARBETE, LIVSSTIL OCH MOTIVATION, Stockholm,  SAF, 1977
Innehåll
    Kap 1   Kap 2
Kap 3: Om livsstilar i 1970-talets samhälle
Definition av livsstil   Översikt över samtida livsstilar   De arbetsstyrda   Entreprenörerna   De konsumtionsstyrda   De familjekära   De sällskapliga   Naturälskare   De motionsstyrda   De samhällstillvända   Skönandar och vishetsälskare   De religiösa   Livsstilarnas kostnad
Kap 4    Litteratur