107

4 Några problem

 

Arbetets prioritet sjunker

Vi har sett att arbete kan bli en livsstil. Arbetet blir då sin egen belöning. I andra fall ger arbetet en resurs, lönen, som gör det möjligt att utveckla en livsstil utanför arbetet, vilken domineras av konsumtion, hemliv, sällskapsliv, naturliv e d. De två fallen kan åskådliggöras så här.De som bestämmer över arbete och samhälle — direktörer och politiker — tillhör vanligen den första kategorin och lever för och genom sina jobb. De kan inte alltid förstå dem som tillhör

107

ARBETE, LIVSSTIL OCH MOTIVATION, Stockholm,  SAF, 1977
Innehåll
    Kap 1   Kap 2   Kap 3 
Kap 4: Några problem
Arbetets prioritet sjunker   Dubins paradox   Frånvaron   Skälig belöning och jämlikhet   Oktober 1973   Anomiska förlopp   Konflikten mellan entreprenörer och samhällstillvända
Litteratur