97

Om livsstilar i 1970-talets samhälle 97

 
  Stämmer inte alls Stämmer ganska dåligt Stämmer varken bra eller dåligt, vet ej Stämmer ganska bra Stämmer helt och hållet Totalt
“Det är viktigt för mig att komma ut i naturen”            
Naturälskare
0
0
0
8
92
100%
Övriga
1
8
12
51
28
100%
“Naturen ger mig sinnesro”            
Naturälskare
0
0
0
5
95
100%
Övriga
2
4
11
58
25
100%
“Ute på sjön är jag harmonisk”            
Naturälskare
0
0
0
5
95
100%
Övriga
2
4
11
58
25
100%

“Jag kan inte begripa vad det är som får folk att vandra i fjällen” (x)

           
Naturälskare
93
6
1
0
0
100%
Övriga
42
29
16
9
4
100%

utvecklar naturlivsstilen oftare än kvinnor. Ensamboende — både ungdomar och änkor/änklingar — och gifta utan barn dras i högre grad än andra till den. För många kompletteras denna livsstil med trädgårdsskötsel, hund eller katt, intresse för jakt och fiske.

De motionsstyrda

Ute i naturen finner vi ofta även de motionsglada, men de söker vanligen andra belöningar än naturälskarna.

Många människor motionerar. De börjar dagen med uppmjukningsgymnastik, promenerar eller cyklar till jobbet, använder trappor i stället för hiss, lunkar eller löper i motionsrundor, sim-

 

97

ARBETE, LIVSSTIL OCH MOTIVATION, Stockholm,  SAF, 1977
Innehåll
    Kap 1   Kap 2
Kap 3: Om livsstilar i 1970-talets samhälle
Definition av livsstil   Översikt över samtida livsstilar   De arbetsstyrda   Entreprenörerna   De konsumtionsstyrda   De familjekära   De sällskapliga   Naturälskare   De motionsstyrda   De samhällstillvända   Skönandar och vishetsälskare   De religiösa   Livsstilarnas kostnad
Kap 4    Litteratur