104

104 HANS L ZETTERBERG

 
  Stämmer inte alls Stämmer ganska dåligt Stämmer varken bra eller dåligt, vet ej Stämmer ganska bra Stämmer helt och hållet Totalt
“Jag känner andakt inför tillvaron”            
Religiösa
0
0
9
37
54
100%
Övriga
15
14
40
26
5
100%
“Jag borde egentligen gå oftare i kyrkan än jag gör”            
Religiösa
3
6
2
35
54
100% 
Övriga
23
13
21
33
10
100%
“Jag tror att Gud griper in i mitt liv”            
Religiösa
1
0
0
11
88
100%
Övriga
34
13
31
15
7
100%

 
Livsstilarnas kostnad

Vi har sett den samtida svenska allmänhetens livsstilar passera revy. Det är ett intressant skådespel och en nyttig påminnelse om hur mycket det är som människor finner synnerligen belönande och meningsfullt.

En fråga som ansvariga politiker, arbetsgivare och fackföreningsledare måste ställa är: vad kostar dessa livsstilar sina utövare? Det är ju denna kostnad som t ex avtalsrörelserna egentligen handlar om.

I livsstilsintervjuerna ställdes frågan: “Hur mycket pengar — sedan skatten är dragen — anser ni att ni som hör till det här hushållet, tillsammans behöver i månaden för att ha vad ni själva anser vara en hygglig tillvaro?” När den intervjuade angett en summa ställdes följdfrågan: “Anser ni att ni förra månaden hade mer än ni behövde för en hygglig tillvaro, mindre än ni behövde eller att ni hade ungefär så mycket?” Dessa två frågor ger

 

104

ARBETE, LIVSSTIL OCH MOTIVATION, Stockholm,  SAF, 1977
Innehåll
    Kap 1   Kap 2
Kap 3: Om livsstilar i 1970-talets samhälle
Definition av livsstil   Översikt över samtida livsstilar   De arbetsstyrda   Entreprenörerna   De konsumtionsstyrda   De familjekära   De sällskapliga   Naturälskare   De motionsstyrda   De samhällstillvända   Skönandar och vishetsälskare   De religiösa   Livsstilarnas kostnad
Kap 4    Litteratur