72

72 HANS L ZETTERBERG

man, far, sällskapsbroder eller partimedlem; han tänker på att han är yrkesman. Den arbetsglada kvinnan framhåller likaså yrkesrollen framför hemmarollerna.

Av de frågor som använts i våra intervjuer för att identifiera de arbetsstyrda kan vi nämna dessa:
  Stämmer inte alls Stämmer ganska dåligt Stämmer varken bra eller dåligt, vet ej Stämmer ganska bra Stämmer helt och hållet Totalt
“För att kunna arbeta effektivare brukar jag inskränka på umgänge och nöjen”            
Arbetsglada 5
11
9 50 25 100%
Övriga
24
30
17 25 4 98%
“Jag arbetar hårt i mitt arbete”            
Arbetsglada 3 1 7 59 30 100% 
Övriga 4 12 26 49 9 100%
“Jag har lätt att glömma det som har med jobbet att göra när jag är på semester” (x)            
Arbetsglada
26
35 17 18 4 100%
Övriga 5 10 13 45 27 100%

(x) Påståenden markerade (x) anger att svaret “stämmer inte alls” ger den högsta poängen. I  alla andra fall gäller att svaret “stämmer helt och hållet” ger den högsta poängen.

72

ARBETE, LIVSSTIL OCH MOTIVATION, Stockholm,  SAF, 1977
Innehåll
    Kap 1   Kap 2
Kap 3: Om livsstilar i 1970-talets samhälle
Definition av livsstil   Översikt över samtida livsstilar   De arbetsstyrda   Entreprenörerna   De konsumtionsstyrda   De familjekära   De sällskapliga   Naturälskare   De motionsstyrda   De samhällstillvända   Skönandar och vishetsälskare   De religiösa   Livsstilarnas kostnad
Kap 4    Litteratur