45

Några teser om motivation 45

 

Om vi slår ihop de båda klassificeringarna, får vi fyra karaktärstyper enligt följande figur.
  De egentligen närstående har funnits i det förflutna De egentligen närstående finns i nuet  
De egentligen närstående är grannar I II
Lokala
De egentligen närstående är främlingar
III
IV
Universella
 
Inifrån-styrde
Utifrån-styrda
 

45

ARBETE, LIVSSTIL OCH MOTIVATION, Stockholm,  SAF, 1977
Innehåll
    Kap 1  
Kap 2: Några teser om motivation

Förenkling i stor, användbar stil  Fysisk integritet    Teori X    Försörjningens källor    Identitetspostulatet    Den inre källan: utmaningsteoremen    Den yttre källan: det sociala drivkraftsteoremet    Handlingsrepertoaren    Det som syns och hörs    Anomi    De egentligen närstående    Rangteoremet    Belöningssystem    Skiktteoremet    Prestationsmotivet    Arvsvälde   
Kap 3
    Kap 4    Litteratur