42

42 HANS L ZETTERBERG

själva är mycket rika brukar vi inte känna någon som är mycket mycket rik. De flesta krigare känner ingen general, och inte heller någon desertör eller soldat som har att räkna med krigsrätt. Vi är i regel vana vid en begränsad del av de belöningsskalor med vilka vi konfronteras.

När en person genom sitt handlande bemödar sig om att bevara sitt befintliga anseende, sin självvärdering, betyder detta till att börja med att han håller sig inom den begränsade del av skalan, där han tycker sig höra hemma. Om en person kastas ut från sitt invanda område, vare sig det t ex sker i form av en plötslig degradering eller i form av en sensationell befordran, innebär det att han förlorar fotfästet i tillvaron. Om en växt som är van vid ett tempererat klimat, t ex Skånes, plötsligt skulle flyttas till Nordpolen eller till Sahara, riskerar den att gå under. På liknande sätt förhåller det sig med en människa som plötsligt kastas högt ovanför eller långt under sin invanda belöningszon. Områdena utanför den invanda delen av skalan kallade Émile Durkheim för anomi, områden “utan rättesnöre”. Folk i anomi omfattas inte av det allmänna drivkraftsteoremet. Därmed leder anomi till att drivkrafterna upphör att verka. — Se bilden på nästa sida.

Under anomi tillbakabildas människan och blir som andra djur, som inte ger något egentligt gensvar på samhällets belöningar. Anomi är följaktligen ett livsfarligt gift för samhället.

Det är emellertid bara plötsliga förflyttningar till de totalt främmande delarna av skalan som leder till farliga anomiska tillstånd. Om någon gradvis rör sig — sakta men säkert — upp eller ned, har vederbörande tid att skaffa sig nya stödpunkter och vänja sig vid nya grader som därmed kommer att kännas naturliga. På det viset anpassar hon sig till ett tillstånd som i början hade varit ett slags orimlighet, ett slags laglöshet. Vissa som plötsligt hamnar i ett anomiskt läge och som överlever den första förvirringen, skaffar sig så småningom hållpunkter som passar i det nya läget.

42

ARBETE, LIVSSTIL OCH MOTIVATION, Stockholm,  SAF, 1977
Innehåll
    Kap 1  
Kap 2: Några teser om motivation

Förenkling i stor, användbar stil  Fysisk integritet    Teori X    Försörjningens källor    Identitetspostulatet    Den inre källan: utmaningsteoremen    Den yttre källan: det sociala drivkraftsteoremet    Handlingsrepertoaren    Det som syns och hörs    Anomi    De egentligen närstående    Rangteoremet    Belöningssystem    Skiktteoremet    Prestationsmotivet    Arvsvälde   
Kap 3
    Kap 4    Litteratur