119

Några problem 119

lägsta värde. Sedan dess har den stigit. Fram till oktober 1973 minskade alltså kraven på hushållskassan dels på grund av konjunkturens genomslag, dels på grund av de pågående livsstilsförändringarna. Sedan dess har kraven på allt större hushållskassor blivit regel.

Att kurvan vände torde vara ett verk av avtalsrörelserna och statsmakten. Avtalen började ge stora löneökningar — större än produktivitetstillväxten — samtidigt som världen hamnade i den värsta lågkonjunkturen sedan andra världskriget. Hemmakonsumenterna tilldelades jobbet att hålla industrikonjunkturen igång och sysselsättningen hög. De statliga bidragen till hushållen ökade (jfr sid 29) till att bli nära en tredjedel av hushållskassorna. En tillfällig momssänkning 1974 blev den officiella signalen att prylsamhället skulle komma tillbaka. Konsumtionen som livsstil pånyttföddes. Några ån senare gick den på högvarv med hjälp av utländska lån.

Händelserna före och efter oktober 1973 bör vara något att tänka på för politiken, fackföreningsledare, arbetsgivare och folkrörelsernas ideologer.

Anomiska förlopp

Vi har tidigare (sid 41) berört anomi som ett tillstånd utanför vår invanda räjong på en belöningsskala. I detta tillstånd fungerar inte belöningarna trots att de är för handen. Nu är dags att beröra också anomiska processer inom vår invanda räjong av belöningar. Dessa processer kan sluta i anomiska tillstånd men är av största intresse även i de fall utvecklingen inte går så långt.

Teorin om anomi formulerades 1897 av Émile Durkheim i en bok om självmord. Genom att studera de extrema fall då individer väljer att i en självmordshandling definitivt bryta med samhället får Durkheim en överraskande klar belysning till en allmän teori om människors förhållande till samhället. (Självmordet är egentligen en illustration till hans ämne, inte ämnet självt.)

Durkheim konstaterar att självmorden ökar vid finanskriser och lågkonjunkturer. Och att de ökar när man blir änka eller

119

ARBETE, LIVSSTIL OCH MOTIVATION, Stockholm,  SAF, 1977
Innehåll
    Kap 1   Kap 2   Kap 3 
Kap 4: Några problem
Arbetets prioritet sjunker   Dubins paradox   Frånvaron   Skälig belöning och jämlikhet   Oktober 1973   Anomiska förlopp   Konflikten mellan entreprenörer och samhällstillvända
Litteratur