113

Några problem 113

deras livsstil på något sätt; de kan nog finna gångbara argument att frånvaro för politiskt arbete skall ersättas! Sedan kommer naturälskarna och ber om rätt till ersättning för den vecka i fjällen eller på sjön som de ordinerar sig, et cetera, et cetera.

Det har blivit svårt att diskutera sjukförsäkringen; den har blivit en helig ko i debatten. Men beväpnad med livsstilsbegreppet är det lättare att föra en realistisk och konstruktiv debatt. Det är ingen skam att man söker praktisera sin livsstil och man kan utan blyghet föra fram dess krav.

1 sina administrativa rutiner arbetar försäkringskassan som om alla dess klienter hade arbete som livsstil. Det är uppenbart fel och kan ändras. Det önskvärda i att man är närvarande på arbetsplatsen kan markeras. 1 praktiken har försäkringskassan fått nya funktioner, att stödja vissa livsstilar utanför arbetet. Är det lämpligt att det offentliga stödet till livsstilar går genom samma kanaler som sjukförsäkringen och handläggs av samma personal? Kanske inte, resurserna och rutinerna borde koncentreras på sjukfrånvaron, och om särskilda bidrag skall utbetalas för att vissa livsstilar praktiseras så bör nog särskilda instanser sköta detta.

Politiker griper lätt tag i livsstilsbegreppet. De vet att många av de konflikter de skall handlägga är konflikter mellan livsstilsgrupper. Sjukkassan är en närliggande uppgift.

Skälig belöning och jämlikhet

En sociolog har formulerat en gammal mänsklig erfarenhet och kallat sin formulering för rättvisesatsen (Homans 1961). Något förenklad säger den att en person blir arg när hans belöningar inte är proportionella mot hans satsningar.

Värdet av denna sats för samhällsvetenskapen består inte främst i att den kan förutsäga när folk blir arga, även om det är bra att veta det, utan däri att den förser oss med en ekvivalenspunkt mellan olika belöningsskalor. Ekvivalenspunkten anger vilken minsta belöning som krävs för att en person med en given investering i en aktivitet inte skall bli arg. När vi vet hur stor

113

ARBETE, LIVSSTIL OCH MOTIVATION, Stockholm,  SAF, 1977
Innehåll
    Kap 1   Kap 2   Kap 3 
Kap 4: Några problem
Arbetets prioritet sjunker   Dubins paradox   Frånvaron   Skälig belöning och jämlikhet   Oktober 1973   Anomiska förlopp   Konflikten mellan entreprenörer och samhällstillvända
Litteratur