117

Några problem 117

Oktober 1973

Erfarenheterna från 1930-talets depression lärde oss att man stöter på ett enormt motstånd om man söker sänka lönenivån. Det s k skiktteoremet lärde oss att förstå varför det är så. (Se sid 53.) Även i de fall i vilka inflationen snarare än avtalsförhandlingarna sänker reallönen är det sannolikt att krav på kompensation höjs i en kommande avtalsrörelse. Men hushållens behov av inkomster kan ändras både nedåt och uppåt genom en förändring i livsstil. Låt oss titta närmare på ett sådant fall.

1970-talets första år karakteriserades för Sveriges del av kombinationen av en konjunkturnedgång och av en dragning mot enklare livsstilar. Konjunkturnedgången är väl dokumenterad och vi behöver inte här spilla ord på “de förlorade åren”. Åtstramningen av konsumtion som livsstil märktes i kritiken mot prylsamhället, i införandet av reklamskatt, I spridningen av modet att så ofta som möjligt vara klädd i jeans. En del ungdomar drogs åt en hippiestil med en “motkultur” som föraktade konsumtion, arbete, karriär och hyllade anspråkslöshet, impulsaktivitet, fantasins möjligheter och sexuell frihet. Till och med det traditionella julfirandet fick ett välpublicerat stramare alternativ. Livsstilsdiskussionerna gick höga i alla folkrörelser. Den överväldigande delen av opinionsledarna förordade en enklare livsstil här hemma och en ökning av hjälpen till u-länderna. Den “gröna vågen” glorifierade den energisnåla, självhushållande allmogestilen.

Konjunkturnedgången och konsumtionsstilens förlorade attraktionskraft ledde till något mycket remarkabelt: hushållens behövliga inkomst sjönk. Diagrammet (sid 118) visar i löpande priser hur stor den behövliga månatliga hushållsinkomsten utvecklats enligt Sifos fråga “Hur mycket pengar — sedan skatten är dragen — anser ni att ni som hör till det här hushållet tillsammans behöver 1 månaden för att ha vad ni själva anser vara en hygglig tillvaro?”

Kurvan är ett säsongrensat, centrerat, glidande medeltal (s k Henderson-kurva). Kurvan sjönk från hösten 1970 när Sifo först började ställa frågan fram till oktober 1973 då den nådde sitt

117

ARBETE, LIVSSTIL OCH MOTIVATION, Stockholm,  SAF, 1977
Innehåll
    Kap 1   Kap 2   Kap 3 
Kap 4: Några problem
Arbetets prioritet sjunker   Dubins paradox   Frånvaron   Skälig belöning och jämlikhet   Oktober 1973   Anomiska förlopp   Konflikten mellan entreprenörer och samhällstillvända
Litteratur