127

Några problem 127

förvisso inte vara konjunkturens jojo. Man vill inte heller vara konjunkturpolitikens jojo.

Konflikten mellan entreprenörer och samhällstillvända

Den mest publicerade kontroversen mellan livsstilsgrupper som vår samtid upplever är konflikten mellan entreprenörer och samhällstillvända. Båda kräver gärna att den andra skall underordna sig. Det är därför en svårlöst konflikt. Den blir inte lättare av att den ofta verbaliseras som en klasskonflikt, en kamp mellan arbete och kapital, medan den i själva verket är en livsstilskonflikt, en konflikt mellan två livsstilsgrupper.

Entreprenörerna får sina finansiella resurser genom produktionens förädling och genom vinster i affärer, De samhällstillvända får resurser till sina projekt genom beskattning.

Entreprenörernas beslutsfattande är ett resultat av köpslagan och de bindande besluten kallas kontrakt eller avtal. De samhällstillvändas beslutsfattande är ett resultat av förhandling och omröstning och de bindande besluten kallas förordning eller lag.

Därför ger skattetrycket och regleringarna en antydan om vem som har överhanden: entreprenören eller samhällstillvända.

Entreprenörerna opererar bäst i en firma i marknadsmiljö. (De kan visserligen överleva under planhushållning, men då degenererar de lätt till myglare och fixare.) De samhällstillvända opererar bäst i en organisation, i en byråkratisk miljö.

Historiskt sett dominerade entreprenörerna i industrialismens första skede och de samhällstillvända har kommit att dominera industrialismens andra skede. “Farfarsgenerationen” dominerades av entreprenörstilen medan “farsgenerationen” domineras av den samhällstillvända stilen.

Far farsgenerationen ersatte förfädernas stånd, skrå och privilegier med marknadshushållning. Plikten att förbli vid sin läst byttes mot företagsamheten att bli sin egen lyckas smed. Tidens dominerande människotyper är sina egna — bonde, handlare, fabrikör, utövare av fria yrken. Man konkurrerar med varandra. Man tror att den bäste i intelligens, flit och karaktär vinner och

127

ARBETE, LIVSSTIL OCH MOTIVATION, Stockholm,  SAF, 1977
Innehåll
    Kap 1   Kap 2   Kap 3 
Kap 4: Några problem
Arbetets prioritet sjunker   Dubins paradox   Frånvaron   Skälig belöning och jämlikhet   Oktober 1973   Anomiska förlopp   Konflikten mellan entreprenörer och samhällstillvända
Litteratur