2

Denna skrift är en volym i en serie rapporter till Svenska  Arbetsgivareföreningens kongress 15-17 september 1977.
Varje författare svarar själv för sitt bidrag.


© Hans L Zetterberg och Svenska Arbetsgivareföreningen 1977
Redaktör för skriftserien Carl-Johan Westholm
Produktion SAFs förlagssektion
Tryck Kugel Tryckeri AB 1977
ISBN 91-7152-103-8

2