Underlag för artikeln "Anpassliga väljare stöder Schyman" på DN Debatt 2001-10-07 av Arne Modig och Hans L Zetterberg.

Värderingsförändringar i tre valrörelser

Analysmodell: Temo Valuegraphics

Källa: Temo och ValueScope

 

 

 

Till artikeln