Bilaga 1: Aviseringsbrev

 

Vällingby i oktober 1975

 

SIFO - Svenska Institutet för Opinionsundersökningar - genomför under oktober-november 1975 en intervjuundersökning bland svensk ungdom.

1400 ungdomar, bosatta över hela landet, kommer då att intervjuas. Du har genom ett statistiskt förfarande blivit utvald för undersökningen. Ett av SIFO:s ombud kommer därför att ta kontakt med Dig för att bestämma tid för intervju, som sker genom att vårt ombud besöker Dig, lämpligen i bostaden.

Det är viktigt att alla som utvalts att deltaga i undersökningen kan nås för en intervju. Resultatet av hela undersökningen blir annars avsevärt sämre. Du kan som utvald person inte ersättas av någon annan.

Vi ställer frågor om fritid, samhällsproblem, hälsa, föreningar, m m. Frågorna ställs från ett fast frågeformulär och svaren sammanställs sedan av SIFO till en statistik. Den intervjuade är helt anonym.

Vi är angelägna om att snarast få veta var vi kan nå Dig för intervju. Om Du flyttat eller om Du inte finns på den adress till vilken vi skickat det här brevet, ber vi Dig ha besväret att fylla i och omgående sända in det bifogade svarskortet.

Eventuella frågor om undersökningen besvaras av Mari-Ann Persson, telefon 08-87 92 70, måndag- fredag kl. 09.00-16.00.

Tack på förhand för Ditt tillmötesgående.

SIFO AB

Professor

 

 

 

Bilaga 2: Frågeformulär och svarskort

 

 

KORT A1                                                                                       Fråga A9a


- BPA
- SAS
- Volvo
- Wasabröd
- LKAB
- Kungsörnen
- KABI
- ASEA
- SKF
- Euroc
- ASSI
- Pribo
- Gustavsberg
- Tändsticksbolaget
- Post- och Kreditbanken
- Föreningsbanken

 

KORT A2                                                                                     Fråga A13

 
- Verkställande direktören
- Löntagarna
- Samhället i form av lagar och förordningar
- Kunder och leverantörer
- Långivare, banker
- Fackföreningar
- Aktieägarna
- Annat. Vad?

 

KORT A3                                                                                     Fråga A37

 

- Fjärde AP-fondens aktieköp på börsen

- Fjärde AP-fondens köp av aktier på begäran av bolag
       (s k riktade emissioner)

- Tillsättning av statliga styrelserepresentanter

- Löntagarfonder av den typ Meidner föreslagit

- Tillsättande av kommunala styrelserepresentanter

 

 

KORT A4                                                                                     Fråga A42

 
- Oskäligt höga
- Något för höga
- Lagom
- Något för låga
- Alltför låga  
 

 

KORT A5                                                                       Fråga A43 och A44

 
- Mycket stor nytta
- Ganska stor nytta
- Varken nytta eller skada
- Ganska stor skada
- Mycket stor skada
  

 

KORT A6                                                                                     Fråga A45

 
- Ja, mycket stort behov
- Ja, ganska stort behov
- Ja, ganska litet behov
- Ja, mycket litet behov
- Nej, inget behov alls
  

 

KORT A7                                                                                     Fråga A46

 
- Ja, absolut
- Ja, troligen
- Nej, troligen inte
- Nej, absolut inte
  

 

Bilaga 3: Bortfallsredovisning

 

75102 – Undersökning bland ungdomar i åldern 16-24 år
Besöksintervjuer

Urvalets ursprungliga storlek:

1.366


Följande grupper utgår ur
urvalspopulationen:

 

Flyttat, ny adress okänd
Flyttat utanför SIFO:s
  basurval

Ej svensktalande
Intagna på vårdanstalt
Inlagda på sjukhus
Sjuka i hemmet som ej kan
  el. bör intervjuas

Utvecklingsstörda
Militärtjänst
Bosatta utomlands
Vistas utomlands, till sjöss

76

24
7
5
2

3
2
17
10
5

Summa utgående ur
urvalspopulationen:

151


Urvalets egentliga storlek:

1.215


Bortfall:

 

Vägrar
Oanträffade hela intervjutiden

174
65

Summa bortfall:

239


Insamlade intervjuer:

Insamlade intervjuer i %
Bortfall i %

976

80,3
19,7


Intervjutid: 15 okt - 15 dec 1975