Svenska Dagbladet 1988-11-07

Hans L Zetterberg

Rävar och lejon

Sagorna berättar om lejonets styrka och rävens list. Sagorna lär oss att den svage kan vinna över den starke genom att luras. Och de lär oss att utövarna av lurendejderi dukar under för de lurades vrede.

Machiavelli indelade maktspelare i "rävar" och "lejon". Han omvandlade sagornas vishet till goda råd för furstar. Hans italienska landsmän Vico, Mosca och Pareto gjorde vetenskap av insikterna. En del av deras teser stämmer förbluffande bra på Sverige av idag.

Sex drivande processer -- s k residuer -- styr enligt Pareto samhällsutvecklingen. De två viktigaste är:

Residuum I: Innovation dvs. att göra nya kombinationer

Residuum II: Konsolidering dvs. att bevara befintliga aggregat

De innovationsdrivna människorna söker ständigt nya öppningar i det sociala eller politiska eller ekonomiska eller diplomatiska spelet, de har entrepreneuranda, de spekulerar kortsiktigt på börsen, de säljer försäkringar, de skojar och de luras ibland. De konsolideringsdrivna, å andra sidan, försvarar fosterlandet eller släkten eller klassen eller partiet eller firman, håller sig till värdebeständiga placeringar med säker avkastning, är långsiktiga industrialister, de tecknar försäkringar, de tror på moraliska principer och de hycklar ibland.

En intressant typologi framkommer när Pareto beaktar dessa residuer inom den ekonomiska och politiska eliten:

  Ekonomi och näringsliv Politik och förvaltning
Residuum I
Innovation
"spekulant" "räv"
Residuum II
Konsolidering
"rentier" "lejon"

För Pareto innebär ståndscirkulationen inte bara att nya män av rikedom och makt ersätter gamla. Det innebär framför allt att att det dominerande residuet i eliten förändras: konsoliderande personer ersätter innoverande och vice versa.

Tillämpat på 80-talets Sverige kan vi säga att spekulanterna kommit att dominera över rentiererna och rävarna har kommit att dominera över lejonen.

Man har länge observerat hur under 80-talet spekulationen tagit fart med aktier, konvertibler, optioner et cetera. Man har ropat på politiker och myndigheter att stävja spekulationsfebern. Men vad man inte observerat är politik och förvaltning faktiskt spelar ett liknande spel av vildsinta kombinationer. Erik Penser och Hans Stark är så att säga samma andas barn.

Låt oss räkna upp några illustrationer.

Engångsskatten på den privata sektorns pensioner var ett klassiskt exempel på rävspel.

De offentliganställdas nyvunna förtjusning i individuella löner är en omsvängning i rävens tecken. Lönegraden -- som förr var tillvarons fasta punkt -- skall inte finnas mer, och om den finns skall den inte längre vara en fast punkt.

Socialdemokraterna funderar på att skriva ett nytt partiprogram utan de stela, trygga riktlinjer som heter socialism; politiken skall ha flexibla mål. Politikerna vill vara rävar.

Tidningarna överväger att säga adjö till de tidigare fasta reglerna kring publicering av namn på bovar och offer och istället låta utgivarna fundera och besluta från fall till fall. Kvällspressen skall inte längre kallas en hyena utan en räv.

Arbetslivscentrum överger arbetarrörelsens nej till konvertibler till anställda. De vanligen LO-lyhörda forskarna ger i stället en positivistisk rapport. Detta är lagom fegt för att vara helt i rävens stil.

Många exempel på den nya andan finns i affären Ebbe Carlsson.

Hans Stark som är JK friar Nils-Erik Åhmansson i en rapport före sommaren. Efter sommaren fäller han honom i en ny rapport. Och säger att ingen motsättning finns mellan rapporterna.

I sommarens KU-förhör hette det från Ingvar Carlsson och Anna-Greta Lejion att Ebbe Carlsson handlade på Åhmanssons uppdrag, och Ebbe himself sade samma sak. Men när uppdragstagaren själv, Ebbe Carlsson, är ovarsam med de hemliga uppgifter han fått som del av sitt uppdrag vill chefsåklagare Jan Danielsson inte åtala. Ebbe Carlsson kunde ju inte veta att han hade ett uppdrag förrän den 3 oktober när JK slog fast saken, säger Danielsson.

Och så vidare med Hans Holmérs avslöjanden av innehållet i hemliga telefonavlyssningar, skuggning av åklagaren i undersökningen om hemlig telefonutrustning, kanslihusets nattliga samtal till statsministern när smugglingen upptäckts, et cetera et cetera.

Lejonen sover och rävar raskar över isen.

Copyright 1988 Svenska Dagbladet. Reprinted by permission.