Svenska Dagbladet 198-08-22

Hans L Zetterberg

Framtidens livsstilar och politik

I går var det Svenska Dagbladets Dag på Gröna Lund. Vi ägnade oss åt allsköns borgerliga livsstilar tillsammans med våra läsare: familjeliv på nöjesfältet, restauranglunch med barn och barnbarn, modevisning, kryddodling, vinprovning.

Varje dag möter SvD sina läsare i spalterna. I nyhetsspalterna berättar vi sakligt och opartiskt vad som händer, i ledare och recensioner talar vi om vad vi tycker, och på Brännpunkt låter vi andra komma till tals.

När SvD möter läsarna i verkligheten ägnar vi oss oftast åt borgerliga nöjen. Vi går på konsert med läsare på nyåret, vi spelar golf med läsare på våren, vi springer med läsare i Dagbladsstafetten, vi spejar över Riddarfjärden med läsare på Segelbåtens Dag. Vi t o m skjuter med dem i Riksskyttet. Vi är landets aktivaste dagstidning.

SvD tycker givetvis att det är fint att vara borgerlig. Det tycker man i hela stockholmsregionen nu för tiden. Särskilt tydligt är detta norr om Mälaren-Saltsjön. Numera har tyvärr också Sundbyberg förlorat sin karaktär av arbetarstad, så vi har litet att jämföra med. Men de nya arbetarna norr om Stockholm har vita skjortor eller blusar på jobbet, är ingenjörer eller eller annat välutbildat folk. De finns i den blomstrande och fackföreningsfattiga elektronikindustrin, i konsultroller, i finans- och försäkringsindustrin, i de många företagen för elektronikimport.

Som storstad har Stockholm blommat: här rullar miljonerna som om högkonjunkturen vore evig, här bejakas livet, här äts gott, här dånar jazz och rock och pop, här byggs och förnyas. Det verkar som om även de socialdemokratiska vännerna i stockholmsområdet gillar den borgerliga tidsandan. Det är lätt att förstå. Socialdemokrati utan kapitalistiska livsstilar är faktiskt ganska trist.

Också miljövännerna i stockholmsområdet slår vakt om småborgerlighetens tjusning. Här skall finnas cykelreparatörer, antikvariat och konsthantverkare. Barn skall vårdas under arbetstid av andra än kommunalanställda. Det skall finnas gott om båtplatser.

Vårt speciella miljöparti, Stockholmspartiet, är bättre än de andra miljöpartierna. Visserligen vill inte Stockholmspartiet (ännu) hjälpa hyresgäster i kommunens hus att ta över lägenheterna och bilda bostadsrättsföreningar. Men stockholmspartisterna älskar sin storstad och det liv den erbjuder.

Andra miljöpartier - centern, kds och de gröna - har fått storstadsmiljön om bakfoten och vill stoppa vår spännande region från att utvecklas. De har hittills inte haft någon chans i vår stad. Vad miljöpartiet de gröna vill ställa till i stockholmsregionen om de kommer in i riksdagen bör vi inte tala tyst om.

I rikspolitiken brukar man tala om det borgerliga och det socialistiska blocket. Men den som studerar politik med utgångspunkt från hur man röstar i storstadsområdena finner tre block, inte två.

Först har vi ett blått block med moderater och folkpartister. Sedan har vi ett gröntblock av småpartier: centern, kds, miljöpartiet och vänsterpartiet kommunisterna. Slutligen finns ett rött block med socialdemokraterna.

I kommunalpolitiken finns i det gröna blocket dessutom framgångsrika lokala partier som Stockholmspartiet, Hisingepartiet, och i Malmö etablerar sig till årets val ett alternativparti. Det kräver en viss tankemöda att inse vad som hänt. Storstadspolitik är annorlunda än rikspolitik.

Centern är t ex mycket liten - mindre än vpk i Storstockholm - och tillhör knappast det blå, borgerliga blocket i storstadsområdena. Det är ingen hemlighet att moderaterna och folkpartiet i Stockholms landsting har föga gemensamt med den center som styrts med bosshand av Knut Nilsson. I Malmö kommun riskerar centern att gå samma nästan-utplåning till mötes som i Stockholms stad.

Vpk kan givetvis fortfarande p g a sin socialistiska ideologi kräva en plats i det röda blocket. Men med möjligt undantag för Göteborg är vpk i storstadsregionerna huvudsakligen ett parti av offentliganställda med miljöintressen. Deras huvudfrågor - motstånd mot bilism och kärnkraft - är gröna frågor.

Eftersom vi har riksdag och regering i Stockholm blir vi som bor här så inställda på att all politik är rikspolitik att vi lätt glömmer att vi själva röstar helt annorlunda än riket.

I alla storstadsregionerna är det blå blocket (m+fp) större än socialdemokraterna. Särskilt stor är den blå dominansen i storstockholmsområdet. Ingenting i svensk politisk geografi är idag intressantare än den del av stockholmsområdet som ligger mellan Slussen och Arlanda.

I stockholmsområdet norr om Mälaren-Saltsjön, i norra halvan av vad som kallas A-region 01, bor 650.000 röstberättigade. Det är Sveriges mest expansiva område. Området har en befolkning lika stor som Norrlands. Det är ett framtidsområde som leder landet inte bara i ekonomi, huspriser och markvärden utan också i livsstilar, värderingar och kultur. Det leder också den politiska utvecklingen.

I detta område är moderaterna ensamma större än socialdemokraterna. I de tre senaste riksdagsvalen röstade man så här i A-region 01 norr om Slussen (tusental röster):

  1979 1982 1985
m 172 205 189
fp 62 33 95
c 60 49 29
kds 4 5 -
mp - 12 9
vpk 39 36 33
s 167 182 179

Det blev i förra valet 53 procent för det blå m+fp-blocket, 13 procent för det gröna c(kds)+mp+vpk och 34 procent för det s-röda.

Storstadsområdet norr om Mälaren-Saltsjön är verkligen unikt i landet. Här finns framtidens livsstilar och politik. Och södra stockholmsområdet kämpar för att bli likadant. Det bör vi givetvis uppmuntra.

I hela stockholmsområdet verkar det gå mycket bra för det blå blocket i årets val. Socialdemokraternas andel minskar. För första gången är det möjligt att det blå m+fp-blocket blir större än socialdemokraterna också söder om Slussen i 01-regionen; i förra valet var skillnaden sjutton tusen röster till socialdemokraternas favör.

Ingen dagsfärsk opionsundersökning finns ännu som dokumenterar i siffror den blå framgången i stockholmsregionen. Men tag det som ett tidens tecken att SvD, säsongrensat, fick över 3000 nya prenumeranter i området mellan 15 juli och 15 augusti. Utan att göra någon annan marknadsföring än att skriva bra och mycket om affären Ebbe Carlsson.

Vi går in i en tid med ökande regionala skillnader i röstandet och fler lokala partier. I Göteborgs kommun kan folkpartiet i år bli större än moderaterna. I Malmö kommun går det bra för moderaterna, men lokala partier kan avgöra valet. Mycket beror på hur den stora socialdemokratiska satsningen att återerövra partiets födelsestad till SAPs 100-årsjubileum kommer att uppfattas; Malmö har landets hårdaste och smutsigaste valkampanj.

Stockholm och Göteborg har ingen motsvarighet till Skånepartiet. Vi har också klarat oss från ett populistiskt parti till höger om högern av det slag som gör sig brett i Oslo-området. Det gäller för moderaterna att hålla rent åt höger i framgångens områden.

Copyright 1988 Svenska Dagbladet. Reprinted by permission.