Svenska Dagbladet 1987-04-13

Hans L Zetterberg

Maktens öglor av ord

LÅT OSS SÄGA som det är: Väsentliga beslut som formar medborgarnas levnadsvillkor är obegripliga. Endast skenbart är dessa beslut föremål för allmän debatt. Endast till en mindre del förstås dessa beslut av flertalet riksdagsmän.

"Komplex" är ett mångtydigt ord som bl a används att beskriva vissa mäktiga men svårbegripliga system i vårt samhälle. Vi har ett militärindustriellt komplex, ett jordbrukskomplex, ett arbetsmarknadskomplex, ett bostadspolitiskt komplex, ett vårdkomplex, etc etc.

Dessa komplex fattar långtgående beslut för oss på grunder som vi inte förstår. Vad vi fattar är endast slutresultatet: att priset på mjölken går upp 40 öre, att en flygdivision läggs ned, att det blir 373 kronor mer i månadslön, att grannens vuxna barn får sin utkomst från socialen. Men vi förstår inte varför det blir så.

De ord som är vanliga och självklara när komplexen sammanträder, skriver brev, talar i telefon, uttalar sig för massmedia är ord som är obegripliga för majoriteten av medborgarna. Dessutom saknar orden skönhet.

VI FICK EN jordbruksuppgörelse i förra veckan. Ingen av de stora dagstidningarna brydde sig om att förklara hur man kommit fram till uppgörelsen och hur prissystemet för livsmedel fungerar. Lyssnar man på dem som bestämmer låter det så här: "...produktionsmedelsindex rabarber införselavgift rabarber leveranstillägg rabarber inlösningspris rabarber utjämningsavgift rabarber inkomstföljsamhet rabarber regleringsförening..."

Observera att man talar om något så alldagligt som mat. "Rabarber" avser dock en ljudkuliss. Rabarberorden betecknar mummel; de används ibland på teatern för att skapa en illusion av ett sällskap som mumlar.

När bostadskomplexets folk talar om sitt ämne låter det så här: .... . kostnadsparitet rabarber PBL rabarber byggnormindex rabarber saneringsintyg rabarber bruksvärdeshyra rabarber förhandlingsentreprenad rabarber ROT-program...

- Här handlar det om att bygga och bo. Skulle också orden "lägsta godtagbara standard" uttalas så betyder de inte vad vanliga människor tror.

Arbetsmarknadens parter har lyckats krångla till det ordentligt: . . prisutvecklingsgaranti rabarber överhäng rabarber följsamhetsklausul rabarber förtjänstutvecklingsgaranti rabarber löneglidning rabarber tolkningsföreträde..."

- Här handlar det om något så enkelt som vad jag skall betala dig för att du jobbar åt mig.

- Om vi lämnar vår vardagsvärld och ser till större sammanhang blir orden ännu svårare. Så hår låter det militärindustriella komplexet: . . programplan rabarber megaton rabarber televapen rabarber strilsystem rabarber IR-robot rabarber konventionella vapen. . .

Det handlar alltså om att försvara vårt land.

VISST FINNS det riksdagsmän och journalister som förstår och försöker förklara de resonemang som förs med dessa konstiga ord. Ofta är faktiskt resonemangen betydligt enklare än orden! De som lär sig ett specialområde och dess vokabulär får en särställning i riksdagen eller på redaktionen. Det ger ett extra mått av prestige att vara sakkunnig.

När det blir känt att man är kunnig och intresserad kallas man till speciella symposier och seminarier, man börjar läsa facktidningar i ämnet och får åka på komplexets konferenser. Och vips är man själv en del av ett komplex. Sociologer har ett speciellt begrepp också för denna process: journalisten eller riksdagsmannen "koopteras" av komplexet.

Opinionsundersökningar ställer frågor till vanliga människor och kan därför inte använda komplexens terminologi.

Som opinionsundersökare hade jag flera lärorika upplevelser när jag presenterade opinionsundersökningar om avtalsrörelser för fack och SAF, undersökningar om kärnkraftsmotståndet för kärnkraftsetablissemanget, undersökningar om fredsopinionen för försvaret, undersökningar om miljöopinionen för industrin.

Vid föredragningar av folkets opinioner inför komplexen erkänner åhörarna att vanliga människors åsikter och formuleringar är viktiga för verksamhetens framgång. Men man vill helst att andra skall bry sig om vanliga människors oro och okunnighet, eller också hoppas man att problemen skall lösas av sig själva.

Och framför allt skruvar man på sig och vill att dagordningen skall återgå till vad man tycker är mer handfasta ting: teknik, investeringar, megawatt, valutor, råvarupriser. Mest av allt längtar man tillbaka till sitt speciella språk. Specialspråket ökar gruppens sammanhållning. Det isolerar och skyddar mot insyn. Det skyddar mot utomståendes kritik.

VISSA AV de speciella ord som maktkomplexen använder kan bara förklaras genom andra av komplexets specialord. I ordens rundgång biter sig ormen i stjärten. I denna värld av självreferenser har omvärlden få chanser att bryta sig in. Maktens öglor av ord lämnar folket utanför i vanmakt och vrede,

Här är grogrunden till vår tids proteströrelser: studentprotester, kvinnorörelsen, miljörörelsen, fredsrörelsen. Alla dessa rörelser vill ha en mer deltagande demokrati.

Även den nyliberala protesten lever till en del av samma vanmakt och vrede när den vill slå sönder makten över maten, centrala löneavtal och bostadsmaffian. Nyliberalismen vill ersätta dessa slutna världar med marknadens öppna, enkla mekanismer.

Copyright 1997 Svenska Dagbladet. Reprinted by permission.