Dagens Nyheter, March 10, 1994

Hans L Zetterberg

Bara en människa av tio är europé

År 1958 förutspådde demograferna vid Förenta Nationerna en total världsbefolkning på 6.3 miljarder vid århundradets slut. Detta står fast även idag. De demografiska bedömningarna har vanligen visat sig goda. Modern demografi har mycket gemensamt med matematisk biologi och har nått den fascinerande punkt där den kan uppskatta med relativt god precision både tidigare och framtida populationer och även befolkningen i alternativa förflutna epoker och alternativa framtida sådana.

Vad säger demograferna idag? Europa, allt väster om Ural och med hela Turkiet, har en total befolkning på 761 miljoner människor. Detta är ca 110 miljoner mindre än Indiens befolkning.

Befolkningen inom Europeiska Unionen är 45 procent av Europas. Det är orätt mot många miljoner människor att tala om EU som "Europa". Det är förresten lika orätt att tala om USA som "Amerika".

Den nuvarande europeiska befolkningssiffran på 761 miljoner människor låter mycket. Men det är endast 12 procent av världens befolkning. Europas del av världsbefolkningen var 21 procent år 1800. Den ökade till 27 procent år 1900 när Europa stod på toppen av sin makt. År 2100 kommer Europas befolkning vara 7 procent av världens totala.

Vid nyåret bodde 8,75 miljoner människor i Sverige . Det är 1,14 procent av Europas befolkning och 0,16 procent av världens befolkning. För varje svensk finns det en hel aula full av andra här på jorden, 633 stycken för att vara exakt. Snart blir vi ännu ensammare. För tillfället fördubblas världens befolkning på 42 år medan Sverige fördubblar sin på 210 år. Något år in på 2000-talet är det en svensk på 1000 andra i aulan. Och Sveriges andel av Europa kommer att bli mindre än en procent.

Europas litenhet i världen och Sveriges litenhet i Europa kommer att äta sig allt mer in i vårt medvetande. Det känns ensamt redan nu. Det är en paradox att ju mer medvetna vi blir om alla andra människor på jorden, ju ensammare känner vi oss.. Framgång i denna värld kräver att vi är kosmopoliter, trygghet i denna värld kräver att vi har en fast förankring i hemlandet och vår egen lilla värld av familj och umgänge.

Vilka förväntningar som vi än kan ha inför det kommande tusentalet är de en liten minoritets förväntningar. Världens bild av oss kommer samtidigt med nödvändighet att vara en av exklusivitet. Men vi är inte ensamma om att ha det bra. Kina har 1 179 miljoner människor. I Kina finns idag en medelklass omfattande ca 200 miljoner människor med europeisk levnadsnivå. Folktätheten i Kina som helhet är för närvarande inte större än i Portugal. I Indien är historien likartad, men befolkningstätheten dubbelt så stor, lite mer än Tysklands.

Nationerna i östra och centrala Europa har unga befolkningar. I övergången till demokrati och marknadsekonomi behöver dessa länder all sin ungdoms anpassningsförmåga. Statistiken över åldrar är den enda optimistiska jag känner från f d kommunistblocket. All annan statistik ingjuter pessimism.

Tyskland; så rikt och framgångsrikt på andra sätt, har väldigt få unga. Endast 16 procent av tyskarna är under 15 år. Det förefaller som om tyskarna inte riktigt har trott att deras ekonomiska mirakel skulle räcka att inkludera barn och barnbarn. De tysktalande länderna har också hög åldersprofil, här finns en unik marknad av 15 miljoner personer över 65, de flesta relativt välsituerade och vid god hälsa och med aktiv livsstil.

Här är den verkliga arenan för generationskriget. De unga vill naturligtvis inte arbeta mer än de lyckliga, friska och sexuellt aktiva pensionärerna. Och de vill alls inte arbeta för deras pensioner, det är jobbigt nog att klara den egna ekonomin och dessutom kanske sätta barn till världen. Idén med en pensionsålder och ofinansierade pensionssystem har blivit förryckt i de demografiskt mogna länderna.

© 1994 Dagens Nyheter. Denna text är skyddad av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering förbjuden. Reprinted by permission.