Dagens Nyheter, February 13, 1992

Hans L Zetterberg

Tolerera olikheter, prata och skämta

Den studentgeneration som gjorde 1968 års revolt är tongivande idag. Den har behållit sitt engagemang för jämlikhet. Idag gäller det jämlikhet för invandrare.

I gemen var 68-orna tyvärr alltför otåliga för att lära sig historia. De tror att fascismen är kapitalismens sista suck, och att fascism och rasism är ungefär samma sak. De kastar dessa ord — fascism, kapitalism, rasism — omkring sig som besvärjelser närhelst de ser något avskyvärt.

Fascismen är inte kapitalismens sista stadium. Den är den gamla ordningens protest mot kapitalismen. Fascisterna ville säkra vad man tyckte att demokratin och marknaden hotade. Det gällde t ex nationens styrka och storhet, auktoriteten hos riksledningen, social harmoni, enhetskultur, folkets renrasighet, bofasthet och offervilja.

I en gigantisk kamp besegrades fascismen av en allians mellan kapitalism och kommunism. Segrarna, USA och Sovjetunionen, kom emellertid i ett kallt krig, som det tog kapitalismen fyrtio år att vinna. Nu införs kapitalism i Östeuropa.

När kapitalismen sprids kommer fascistiska protester. Vi måste alltså räkna med nya fascistiska proteströrelser i det territorium som en gång var Sovjetimperiet. Kapitalismen får då gå en omgång till mot fascismen. Därför bör vi inte avrusta, trots att det kalla kriget är slut. Vi behöver också förbereda vårt rättsväsen för inre försvar mot fascismen.

Fascismen under mellankrigsperioden fick sitt namn från Italien. Det fanns starka fascistiska rörelser i många av kontinentens nationer och i Sydamerika. De gemensamma inslagen var minst tre:

anti-demokratisk och anti-parlamentarisk politik som tar ställning genom demonstrationer och våldsdåd snarare än genom diskussioner, val och omröstningar;
anti-proletär och anti-plutokratisk politik som föraktar de svaga, hatar klippare och hyllar hårt arbete och elittänkande;
anti-liberal politik som underordnar individen kollektiva och nationella intressen.

Mätt med dessa mått finns det inte mycket fascism i Sverige. Men vi bör se upp. När Bengt Westerberg på valnatten började mobbningen av ny demokrati gick en ilning genom landet. Bra gjort tyckte många. Men andra tyckte att det var obehagligt. Ny demokrati, som med gott humör och mycket energi hade kämpat sig in i riksdagen enligt vallagens spelregler, blev i segerns stund mobbade av etablissemanget. Vad återstår sen utom gatans parlament och våldets språk? Så bäddas — av Bengt Westerberg av alla människor — för den första punkten i fascismens program.

Om man samlade alla aktiva organiserade fascister i Sverige skulle de inte fylla aulan i en medelstor skola. De har emellertid ett passivt stöd av cirka en procent av befolkningen. Och de möter inte tillräckligt energiskt motstånd från polisen; det har varit ett 60-tal attacker mot invandrarförläggningar på ett år. Fascisterna uppmuntrades också i onödan av de falska rapporterna från SSU om skolvalet vilka talade om att tio procent av eleverna stödde dem, en sjufaldig överdrift.

I civiliserade länder kan man acceptera olikheter, prata och skämta om dem. Och självklart hör till civiliserat liv att de som så vill får fira sin etnicitet av hjärtans lust. Magnifikt firar irländare St. Patricks dag i New York. Skattemedel bör dock inte utgå till att fira etnicitet. Kanada som vill vara ett Förenta Nationerna i miniatyr ger stort skattestöd till invandrargrupper. Det har skapat politiska klyftor och etniska stridigheter. Det etniska skall tillhöra — liksom det religiösa, affärsmässiga och konstnärliga — den privata sektorn.

I Sverige har påbjudits tystnad om etniska skillnader. I jämlikhetens stamort på jorden får inga sådana olikheter tillerkännas betydelse; det skall folkrörelser och medier se till. Men man löser inga problem genom att be svenskarna att hålla tyst om etniska skillnader. Idag finns inte bara jämlikhet utan också individualism i det svenska värderingsklimatet. Låt det märkas också i uppskattning av etnisk individualitet!

© 1992 Dagens Nyheter. Denna text är skyddad av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering förbjuden.