SIFO/SAFO skriftserie Nr 3 1982
Svenska Institutet for Opinionsundersökningar, SIFO

 

Reprinted by permission

 

SVENSKA FÖRVALSUNDERSÖKNINGAR 1955-1982

 

"Ingen är så naken på valdagen som en opinionsundersökare."
George H Gallup

 

På hösten före val brukar olika institut göra opinionsundersökningar om partifördelningen. Dessa förvalsundersökningar kan sedan jämföras med valresultaten.

Metoderna för partisympatiundersökningar har successivt förbättrats. Förbättringarna kan avläsas i den sammanfattande statistiken av Sifos mätningar:

 

Genomsnittlig avvikelse för riksdagspartierna (medeltal av valen)

Största avvikelse (medeltal av valen)

50-talet (2 val)

1.9%

4.1%

60-talet (5 val)

1.5%

2.9%

70-talet (4 val)

0.6%

1.3%

Trots de uppenbart förträffliga resultaten är det alltid angeläget att i alla sammanhang understryka att de siffror som erhålls vid intervjuundersökningar av partisympatier är närmevärden, inte absoluta sanningar. Vi anser att Sifos siffror är goda närmevärden.

I denna rapport redovisas alla kända förvalsundersökningar sedan 1955 från Sifo och andra institut. Totalt täcker rapporten 12 allmänna val och en folkomröstning

Av särskilt intresse är jämförelsen med Statistiska Centralbyrån som under 70-talet hade stora anslag av skattemedel att göra partisympatiundersökningar, vilka erhölls med motiveringen att de privata institutens undersökningar var inadekvata.

September 1970

September 1973

September 1976

September 1979

SCB %

Sifo %

Valet
%

SCB %

Sifo %

Valet
%

SCB %

Sifo %

Valet
%

SCB %

Sifo %

Valet
%

Moderaterna

11.8

11.5

11.5

11.3

13.5

14.3

14.2

15.3

15.6

18.6

19.2

20.3

Folkpartiet

15.0

17.0

16.2

12.5

10.3

9.4

9.7

11.2

11.1

11.0

11.1

10.6

Centerpartiet

18.4

18.9

19.9

22.7

24.3

25.1

26.5

22.0

24.1

19.4

18.1

18.1

Socialdemokraterna

49.2

45.5

45.3

45.8

43.1

43.6

42.3

43.8

42.7

42.0

42.4

43.2

Vänsterpartiet kommunisterna

3.1

3.7

4.8

4.9

5.1

5.3

5.1

5.1

4.8

6.0

5.7

5.6

Övriga partier

2.5

3.4

2.3

2.8

3.7

2.3

2.2

2.6

1.7

3.0

3.5

2.2

Medelavvikelse
per riksdagsparti

1.72

0.62

2.2

0.68

1.18

0.78

1.0

0.50

Största avvikelse

3.9
(s)

1.1
(vpk)

3.1 (fp)

0.9 (fp)

2.4
(c)

2.1
(c)

1.7
(m)

1.1
(m)

Antal intervjuer

1176

1398

2608

1140

2606

1013

2569

1202

Sifos undersökningar har publicerats före valet, SCBs efter valet och kallats "metodstudier". Medelavvikelsen från valresultatet för riksdagspartier i Sifos mätningar är 0.645 procent, i SCBs 1.525 procent.

I riksdagsvalet 1982 deltog inte SCB. Då fick alla privata institut avvikelser som var mindre än SCBs medeltal för 70-talets val (se sid 9).

Det ligger i den politiska debattens natur att en part ibland har intresse av att dämpa genomslaget av en opinionsundersökning och därför särskilt understryker den inbyggda approximiteten i opinionsmätningar. Påminnelser av detta slag är välkomna.

Men den samlade effekten bör inte bli att man förkastar opinionsundersökningarna. Sammanställningen av jämförelser mellan förvalsundersökningar och valresultat är en indikation på den goda precision som erhålls när man gör målmedvetna ansträngningar på vetenskaplig grund att göra stickprovsundersökningar av hög kvalitet.

 

Karin Busch
Hans L Zetterberg

Vällingby 1982-10-06

 

 

 

 

Riksdagsvalet 1956

(e) = ej publicerad före valet

Valet
%

SCB(e)
Sept
%

Högerpartiet

17.1

14.8

Folkpartiet

23.8

25.9

Bondeförbundet

9.4

8.9

Socialdemokraterna

44.6

48.9

Kommunisterna

5.0

1.5

Övriga

0.1

Avvikelse:
- Genomsnittlig

- Största


2.54

4.3(s)

 

Extra riksdagsval juni 1958

Valet
%

SCB
Sept
%

Högerpartiet

19.5

18.3

Folkpartiet

18.2

22.5

Centern

12.7

10.6

Socialdemokraterna

46.2

44.2

Kommunisterna

3.4

4.4

Avvikelse:
- Genomsnittlig

- Största 


2.12

4.3(fp)

 

Kommunalvalet 1958

Valet
%

Sifo
Sept
%

Högerpartiet

20.4

20.1

Folkpartiet

15.6

19.4

Centerpartiet

13.1

10.8

Socialdemokraterna

46.8

45.2

Kommunisterna

4.0

4.5

Övriga

0.1

Avvikelse:
- Genomsnittlig

- Största


1.70
3.8(fp)

 

 Riksdagsvalet 1960

(e) = ej publicerad före valet

Valet
%

Sifo
Sept
%

SCB(e)
Sept
%

Högerpartiet

16.5

20.9

14.2

Folkpartiet

17.5

15.4

16.6

Centerpartiet

13.6

13.2

15.3

Socialdemokraterna

47.8

46.3

51.9

Kommunisterna

4.5

4.2

2.1

Övriga

0.1

-

-

Avvikelse:
- Genomsnittlig

- Största


1.74

4.4(h)

2.28
4.1(s)

 

 Kommunalvalet 1962

(e) = ej publicerad före valet

Valet
%

Sifo
Aug
%

SCB(e)
Sept
%

Högerpartiet

15.5

17.7

17.3

Folkpartiet

17.1

17.2

17.3

Centerpartiet

13.1

13.5

13.5

Socialdemokraterna

50.5

48.0

48.7

Kommunisterna

3.8

3.6

3.2

Avvikelse:
- Genomsnittlig

- Största


1.08

2.5(s)

0.96
1.8
(h,s)

 

 Riksdagsvalet 1964

(e) = ej publicerad före valet

Valet
%

Sifo(e)
Sept
%

SCB(e)
Sept
%

Högerpartiet

13.7

15.3

12.7

Folkpartiet

17.0

15.5

17.2

Centerpartiet

13.2

12.1

14.9

Socialdemokraterna

47.3

50.2

51.6

Kommunisterna

5.2

3.7

2.8

Övriga

3.6

3.2

0.8

Avvikelse:
- Genomsnittlig

- Största


1.72
2.9(s)

2.20
4.3(s)

 

Kommunalvalet 1966

(e) = ej publicerad före valet

Valet
%

Sifo(e)
Sept
%

Högerpartiet

14.7

15.8

Folkpartiet

16.7

16.3

Centerpartiet

13.7

13.7

Socialdemokraterna

42.2

42.0

Kommunisterna

6.4

6.7

Övriga

6.2

5.5

Avvikelse:
- Genomsnittlig

- Största


0.42
1.1(h)

 

 Riksdagsvalet 1968

(e) = ej publicerad före valet

Valet
%

SCB
%

Sifo
Aug
%

Sifo(e)
Sept
%

Högerpartiet

13.9

10.8

15.1

13.5

Folkpartiet

15.0

13.8

17.8

17.0

Centerpartiet

16.1

17.5

15.4

16.5

Socialdemokraterna

50.1

54.4

44.6

46.0

Vpk

3.0

1.5

5.2

5.1

Övriga

1.5

1.9

1.9

Avvikelse:
- Genomsnittlig

- Största


2.30

4.3(s)

2.68
5.5(s)

1.80
4.1(s)

 

 Riksdagsvalet 1970

(e) = ej publicerad före valet

Valet
%

SCB(e)
telefon
%

SCB(e)
besök
%

SCB(e)
vägt*)
%

Rapport
TV2
%

Sifo
%

Moderaterna

11.5

8.3

9.2

11.8

12.0

11.5

Folkpartiet

16.2

18.2

16.5

15.0

16.6

17.0

Centerpartiet

19.9

16.4

12.9

18.4

17.6

18.9

Socialdemokraterna

45.3

50.6

53.0

49.2

48.3

45.5

Vpk

4.8

4.3

3.8

3.1

2.5

3.7

Övriga

2.2

2.5

3.1

3.4

Avvikelse:
- Genomsnittlig

- Största

2.90
5.3(s)

2.82
7.7(s)

1.72
3.9(s)

1.70
3.0(s)

0.62
1.1(vpk)

*) Vägt enligt metod använd 1972-73

 

 Riksdagsvalet 1973

(e) = ej publicerad före valet

Valet
%

SCB(e)
Sept
%

Rapport
TV2 **)
%

SUI
%

Sifo
%

Moderaterna

14.3

11.3

10.7-15.1

13.8

13.5

Folkpartiet

9.4

12.5

7.3-13.2

8.1

10.3

Centern

25.1

22.7

23.3-32.7

28.0

24.3

Socialdemokraterna

43.6

45.8

40.8-48.2

43.5

43.1

Vpk

5.3

4.9

2.6-3.8

4.3

5.1

Övriga

2.3

2.9

1.9-2.8

2.3

3.7

Avvikelse:
- Genomsnittlig

- Största

2.2
3.1(fp)

2.6-3.7
3.6(m)-7.6(c)

1.2
2.9(c)

0.6
0.9(fp)

**) Första siffran avser "klara sympatisörer" och
andra siffran "klara plus tveksamma sympatisörer".
Eftersom svarande kan tveka mellan flera partier blir summan av de senare högre än 100.

 

 Riksdagsvalet 1976

(e) = ej publicerad före valet

Valet
%

SCB(e)
%

Sifo
%

Moderaterna

15.6

14.2

15.3

Folkpartiet

11.1

9.7

11.2

Centerpartiet

24.1

26.5

22.0

Socialdemokraterna

42.7

42.3

43.8

Vpk

4.8

5.1

5.1

Övriga

1.7

2.2

2.6

Avvikelse:
- Genomsnittlig
- Största

1.18
2.4(c)

0.78
2.1(c)

 

 Riksdagsvalet 1979

(e) = ej publicerad före valet

Valet
%

SCB(e)
%

Sifo
%

Moderaterna

20.3

18.6

19.2

Folkpartiet

10.6

11.0

11.1

Centerpartiet

18.1

19.4

18.1

Socialdemokraterna

43.2

42.0

42.4

Vpk

5.6

6.0

5.7

Övriga

2.2

3.0

3.5

Avvikelse:
- Genomsnittlig
- Största

1.0
1.7(m)

0.5
1.1(m)

 

Folkomröstningen
om kärnkraft 1980

(e) = ej publicerad före valet

Valet
%

IMU
%

PUB
%

Sifo
%

Linje 1 (m)

18.9

26

16

20.4

Linje 2 (fp + s)

39.1

33

24

38.3

Linje 3 (c +vpk)

38.7

34

31

36.6

Blanka röster

3.3

7

6

4.7

Avvikelse:
- Genomsnittlig
- Största

5.4
7.1(L1)

7.1
15.1(L2)

1.45
2.1(L3)

 

 

Riksdagsvalet 1982

(e) = ej publicerad före valet

Valet
%

IMU
%

Gallup
%

Semka
%

Semka
(e)
%

Sifo
%

Moderaterna

23.6

24.4

22.8

23.5

23.7

25.5

Folkpartiet

5.9

5.8

6.0

7.0

6.4

4.9

Centern

15.5

14.4

15.0

15.0

15.6

15.4

Socialdemokraterna

45.6

45.3

45.9

45.0

44.9

46.0

Vpk

5.6

4.4

5.1

4.5

4.7

4.5

Kds

1.9

1.9

1.5

5.0

4.7

1.5

Miljöpartiet

1.7

2.9

1.5

2.0

Övriga

0.3

0.9

2.2

0.2

Avvikelse:

- Total
- Genomsnittl f riksdagsparti

- Största
.

5.3
.70

1.2
(mp,vpk)

4.7
.44

1.9
(övr)

4.5
.68

1.1
(fp,vpk)

3.6
.56

1.0
(fp)

5.3
.90

1.9
(m)