SIFO/SAFO skriftserie Nr 1 1980
Svenska Institutet for Opinionsundersökningar, SIFO

Reprinted by Permission

 

LIVSSTILAR 1980

Innehåll:

Vad vi helst gör
Varför gör vi det
Livsstilarnas differentiering
Livsstilarnas utbredning

 

En människa har minst två namn: ett förnamn och ett efternamn. Men hon kan ha flera. Det är likadant med livsstilar.

En livsstil beskrivs av två beteckningar: våra göranden och vår motivation. Att utröna livsstilen är att fråga "Vad gör vi gärna och ofta?" och "Varför gör vi det?". Vår livsstil är nämligen de sammanhängande aktiviteter som uttrycker vår dominerande bevekelsegrund.

I denna uppsats skall vi kort introducera 1980 års vanligaste livsstilar i Sverige genom att ge förnamn åt våra göranden och efternamn åt vår motivation. Vi kan ha många förnamn men vi har vanligen bara ett efternamn.

Underlaget till den livsstilsindelning som presenteras här kommer från frågeformuläret "Vad tycker Du?" vilket används i Sifos undersökningsprogram Diagnostica.

 

Vad vi helst gör

Här är en provkarta på vad svenskar idag gärna gör:

bulletGör-det-självarna Sven och Sara.
I allmogesamhället fick man göra mycket själv av nödvändighet. Av lust och intresse har emellertid Sara och Sven själva byggt till sin bostad. Sven har ingenting emot att komma hem nerfläckad av olja efter att ha mekat med bilmotorn. Sara syr inte bara kläder själv: hon trycker också tyger och gör överkast till hemmet - som de tillsammans naturligtvis har tapetserat och målat själva. De är typiska gör-det-självare.
bulletDe matglada Tore och Tyra.
De tycker om att kosta på sig lite god mat. De har det också ganska gott stäIlt. Deras bokhylla har flera kokböcker. De håller reda på och går gärna till restauranger där de vet att maten är god och åker hellre till Frankrike och Italien för att få äta gott än till Kanarieöarna eller England. Båda är roade av att laga maten. Tyra tar god tid på sig, och gör gärna lite extra arrangemang med tända ljus och trevlig dukning. När Tore står för det hela prövar han gärna något nytt som låter piffigt. Halten av protein och riboflavin som noga anges i butikerna bryr de sig inte så, mycket om, men det skall smaka gott. Det börjar kanske synas lite grand på deras figurer. Vi kallar Tore och Tyra matglada.
bulletDe hälsomedvetna Gunnar och Greta.
Gunnar och Greta är ett ganska annorlunda par. För dem är näringsvärdet mera avgörande än smaken. Inga gifter i grönsakerna här, och helst ingen sprit utöver möjligen ett glas lättöl. Tobak undviker han också liksom naturligtvis all narkotika. Allt det här instämmer Greta i. De är särski1t uppmärksamma på vad som händer med deras kropp. Blir Greta förkyld så tar hon C-vitaminer, och då låter hon Gunnar springa ensam i motionsslingan. Båda läser gärna hälsoartiklar i dags- och veckopress.
bulletDe motionsglada Åke och Åsa.
Åke och Åsa finner att den moderna kulturens stillasittande är en förbannelse. Semestern använder de gärna till cykelfärder eller vandringar i fjällen, och de tar gärna vintersemester för att åka skidor. De gör det inte som Gunnar Greta för att hålla hälsan vid makt även om den synpunkten inte är dem främmande, utan de gör det därför att de tycker att det är roligt och att det ger deras liv ett innehåll som de annars skulle sakna. Inte heller Åsa och Åke är särskilt förtjusta i alkohol eller tobak. Det sätter ned konditionen, just den som de eftersträvar med sitt motionerande som de också tycker stärker dem i själen.
bulletFamiljemänniskorna Björn och Britta.
För Björn och Britta ligger livsintresset på annat håll. Som nygifta levde de bara för varandra och sin nya släkt, och sedan barnen kommit är familjen och hemmet det stora intresset. Det är samvaron med varandra och med barnen som ger dem mest men de sätter fortfarande värde på umgänget med den äldre generationen. De är utpräglade familjemänniskor. De diskuterar tillsammans, de gör upp gemensamma planer, de månar om bostaden och de vill förvisso tillbringa semestern tillsammans och då gärna besöka släktingar.
bulletSällskapsmänniskorna Alexander och Alexandra.
För Alexander och Alexandra är också umgänget viktigt, men inte så mycket med varandra som med andra människor. De är gladlynta och tycker om att se folk omkring sig. De är vänliga mot alla och blir också omtyckta. Deras fester är smått legendariska, men de tycker också om att sitta och småprata i lugn och ro med en eller ett par vänner. De är sällskapsmänniskor. Fryntliga personer som inte vill någon något ont och heller inte förskaffar sig några fiender. De tycker helt enkelt om att vara tillsammans med människor. Det gör också deras vän Arne, men han har specialiserat sig på mänsklighetens ena halva — den kvinnliga. Det är för honom inte fråga om några djupare engagemang, men att erövra en vacker kvinna är det roligaste han vet och åt det ägnar han mycken tid. Han byter ofta föremål för sin uppmärksamhet. Han är en he-man. I Björns och Brittas stora bekantskapskrets finns förstås också Agneta. Hon ägnar sig åt män. Att behaga dem, att utmana dem och att uppmuntra dem. De känner sig också starkt uppmuntrade i hennes sällskap och blir gärna hennes älskare, åtminstone för en kortare tid. Fransmännen skulle kalla henne en femme fatale.
bulletDe konsumtionsglada Lennart och Lena.
Lennart och Lena är inte så intresserade av vänner och bekanta. De finner snarare sin glädje och sin tillfredsställelse i saker som de köpt eller i tjänster som de har betalat för. Vi skulle kunna kalla dem konsumtionsglada. De trivs med att shoppa. Det är viktigt för dem att vara riktigt klädda och de håller sig med stora garderober. Prylar och hjälpmedel av många slag finns i deras hem. Deras bil är inte bara ett transportmedel utan betyder något mer för dem: komfort och glädje.
bulletSamhällsengagerade Harald och Harriet.
På 70-talet lät Harald sitt hår och skägg växa fritt och rikligt. Harriet hade runda stålbågade glasögon och var omålad. Numera syns det att de är hårt samhällsengagerade på andra sätt. De har deltagit i demonstrationståg och uppvaktningar. De är kampglada och tycker att det är viktigt att demonstrera sin åsikt och på det sättet försöka påverka utvecklingen. De drar sig inte för det inre arbetet inom partiet, att jobba i kommittéer och ställa upp som ordförande. De umgås mest med likasinnade det är ju samhället och politiken som är deras stora intresse och vanligt småprat tråkar lätt ut dem. De är intresserade av samhällsinriktade och politiska program i radio och TV och läser utvalda ledarskribenter och kolumnister i dagspressen.
bulletArbetsmänniskorna Karl och Kristina.
Karl och Kristina lever för sina jobb. Det trägna arbetet ger dem tillfredsställelse, känslan av att vara nyttig för andra, att helt enkelt göra ett bra jobb är viktigt för dem. De tycker att de kommit på rätt plats i arbetslivet. De arbetar båda utanför hemmet och tycker att arbetet är det viktigaste — privat-intressena får komma i andra hand. De har faktiskt svårt att släppa jobbet ur tankarna också när de är på semester. De är nöjdast om de får arbeta hårt för deras arbete är ofta intressantare än fritiden. De har ibland svårt att överlämna någon del av det till någon annan — då blir det nog inte riktigt bra gjort — och de tar gärna med sig arbete hem. Arbetskamrater som bara vaktar stämpelklockans tickande kan de inte med. De har en like i vännen Anton som gärna vill ta hand om nya idéer: han är entrepreneur. Smålänningen är hans ideal. Han beundrar uppfinnare och energiskt folk och har föga tålamod med ineffektiva personer. Han startar och driver eget.
bulletNaturälskarna Erik och Eva.
För Erik och Eva, naturälskarna, är det inte motion eller hälsan som i första hand intresserar, utan själva umgänget med, och vistelsen i naturen. Först där känner sig den verklige naturälskaren hemma i skogen, på fjället, i skärgården eller på havet. För många av dem är jakt och fiske kompletterande intressen och om de har dragning åt gör-det-själv tycker de ofta om att påta i trädgården och pyssla med djur.
bulletDe religiösa Mattias och Maria.
Vi har ett par kvar att nämna: Mattias och Maria. För dem är varken arbete, sällskapsliv eller politik det viktigaste utan deras förhållande till en högre makt. De är andligt sinnade och respekterar samfundens sedvänjor och bruk; meditation eller bön är en del av deras liv. De är måttliga, och deras livsföring är inte inriktad på det materiella. En del av deras inkomster går till ändamål som missionen eller u-hjälpen.

* * * * *

Det finns också andra livsstilar. Vi har t ex skönandarna som lever för konsten och vishetsälskarna som lever som kunskapssökare; de är viktiga livsstilar men omfattas inte av så många människor.

Få människor har endast ett förnamn. Det är likadant med livsstilar: vi är inte bara familjemänniskor eller bara naturälskare. Snarare uppvisar vi ett spektrum av olika livsstilar där en eller ett par dominerar. Vi kan t ex karakterisera en man som en ganska matglad sällskapsmänniska. Han skulle med våra beteckningar heta Tore Alexander i förnamn.

Vi övergår nu till att tala motivation, och får därmed efternamn till våra förnamn.

 

Varför gör vi det

Vi kommer att skilja på tre slags bevekelsegrunder som kan vara mer eller mindre omedvetna och inom dessa finns flera undergrupper. Där olika bevekelsegrunder dominerar kommer vi att tala om olika människotyper.

De värderingar som används att uttrycka samtidsmänniskors bevekelsegrunder — "vocabularies of motives" för att använda C Wright Mills' fras — kan grovt indelas i tre kategorier.

  1. Försörjningens värderingar som framhåller vad som är nödvändigt för överlevnad. Hit hör bl a mat, kläder, husrum och trygghet vid sjukdom och ålderdom. Personer som domineras av överlevnadens och trygghetens krav kommer vi att kalla basbehovsmänniskor. Bland dem finns i dagens svenska samhälle hankarna och gnetarna. Hankarna lever för att klara sig Gnetarna lever försiktigt och tryggt.
  2. Produktionens värderingar som framhåller vad som är nödvändigt för välståndstillväxt. Hit hör bl a ordning, ambition och effektivitet. Sådana värderingar finns hos yttrevärldsmänniskor. De har sina basbehov tillfredsställda och har nu utvecklat personliga behov vars tillfredsställelse beror av "externa" signaler. Bland dem finns tillhörare, efterliknare och uträttare. Tillhörarna lever så att de inte avviker från gruppen. Efterliknarna lever helst som kopior av idoler. Uträttarna lever för att visa framgång och prestation.
  3. Reproduktionens värderingar som f ramhåller vad som är nödvändigt för personlighetstillväxt. Hit hör bl a intraception, dvs att känna och ta hänsyn till sina egna själstillstånd, och empati, dvs att känna och ta hänsyn till andras själstillstånd. Där sådana värderingar dominerar talar vi om inrevärldsmänniskor. De har också sina behov tillfredsställda och har nu utvecklat personliga behov vars tillfredsställelse beror av "interna" signaler. Bland dem finns självuttryckare, sökare och skärskådare. Självuttryckarna lever för att visa sitt jag. Sökarna lever för nya upplevelser. Skärskådarna lever kritiskt och medvetet.

Vi kan också lägga till en sista grupp, de helgjutna, som integrerat yttre och inre signaler och är tillfredsställda i sina personliga behov när både inre och yttre facit är rätt och en balans råder.

Vi kan i förbigående notera att litteraturhistoriker brukar kalla konstnärer som är yttrevärldsmänniskor för "realister" och inrevärldsmänniskor för "romantiker". Indelningen är alltså ingalunda ny och inte heller någon sociologisk specialitet.

Här är en något mer detaljerad beskrivning.

 

Hankaren Hansson. Det knallar och går för Hanssons. Många har fortsatt att leva som föräldrarna gjorde, i en liten stuga eller våning på landet eller lägenhet i stan. De hankar sig fram i ett samhälle som ofta betraktar dem som perifera eller en smula utanför. En del hankare har egna små firmor, levebrödsföretag för dem själva; det är ofta osäkert om företagen kommer att fortsätta när de drar sig tillbaka.

Omvärlden uppfattas gärna av hankarna som fientlig och hotfull, och själva är de rätt misstänksamma och har förlorat en del av framtidstron. De har en obestämd dragning åt det auktoritära hållet — enkla regler, lag och ordning.

Hankarna har inom sig rätt mycket av vad Almqvist säger i Svenska fattigdomens betydelse: "Att vara fattig, det betyder att vara hänvisad på sig själv". Många är också ensamstående. Men Sverige av idag är mycket annorlunda än på Almquists tid och "att finna sig stark i fattigdom" är ovanligt. Några av hankarna är utslagna och kommer inte heller längre än till en nödtorftig bostad eller bara en tillfällig kvart för natten, till brödet för dagen, rätt ofta till buteljen för dagen och en tillfällig sexualpartner. Det är levande bevis på att välfärden är ofärdig. Samhälleliga frågor intresserar dem mindre och de skolkar ibland från valen.

I vårt samhälle kompletteras hankarnas magra inkomster av bidrag. Som konsumenter är de koncentrerade på basbehoven, men gör rätt vad det är impulsköp. Priset är givetvis av största vikt — det billigaste av allting.

 

Gnetaren Gustavsson skiljer sig tydligt från hankarna genom ett aktivare, tryggare liv. De gnetande är trygghetssträvare. De lever försiktigt och vaktar den trygghet de har lyckats skapa.

De är ganska nöjda med det sociala trygghetsnät som det svenska välfärdssamhället har knutit. Som väljare skulle de inte kunna tänka sig "att rösta bort tryggheten".

Gnetarna är plikttrogna och lojala och har ingen tanke på att göra revolution. "Du får inte", "Du måste" är vanliga fraser när de talar. De är överhuvud en smula rädda för experiment och som konsumenter är de framför allt försiktiga. De ser till priset, men är också angelägna om garantier. "Köptrygghet" är ett begrepp de gillar.

 

Tillhöraren Tillman vill framför allt smälta in i sociala sammanhang. Tillhörarna vill inte avvika från de sina. De flyttar ogärna från hembygden, de vill ha kvar sina jobb. De blir stöttepelarna i de organisationer de tillhör. Tillmans och deras likar är kärntruppen i de stora folkrörelserna, det må vara nykterhetsrörelsen, frikyrkorörelsen, arbetarrörelsen eller idrottsrörelsen. För yngre tillhörare kan det vara popgruppen eller gänget. Det är nämligen själva tillhörigheten som är nyckeln till deras motivation.

Tillhörarna håller ofta på jämlikhet och solidaritet. De läser gärna indignationsartiklar i kvällspressen om hur avskyvärt de rika beter sig; de inkarnerar en stor del av den svenska avundsjukan.

Politiskt sett skulle tillhörarna aldrig rösta mot sitt parti, även om de skulle ogilla vissa drag i dess politik.

I tillhörigheten ingår ibland en misstro mot andra gruppers sätt att leva och de tar gärna avstånd från dem. Tillhörarna har ibland svårt för invandrare, och de utslagna vill de gärna omvända till att bli mer lika dem själva.

Som konsumenter gillar de standardprodukter med välkända märken.

 

Efterbildaren Eriksson söker också sin identitet hos andra, men inte inom den egna gruppen utan snarast hos någon beundrad grupp eller idol. Som ung växlade Erikssons idoler och amerikanska förebilder stod högt i kurs. Som äldre söker efterliknarna gärna förebilder bland dem som står högre på samhällsstegen. Förebildernas egentliga idéer, vanor och smak har de inte alltid direkt kunskap om och då håller de sig till vad folk säger om dem eller vad som framkommer i massmedia om idolerna. Därför blir efterliknarnas inköp ibland vräkigare än de som görs av idolerna och de blir överdrivet angelägna att följa idolernas levnadsmönster — som Markurells i Wadköping i Hjalmar Bergmans roman.

Efterbildarna är statusmedvetna, modemedvetna och rätt materialistiska. De är också på bettet i konkurrensen. De kan förefalla lite burdusa på grund av att de oftast strävar att efterlikna andra i stället för att vara sig själva.

I politiken röstar efterliknarna som den klass de aspirerar att komma in i. De är mer intresserade av politiska personligheter och deras karriärer än av politiska sakfrågor.

 

Uträttaren Ullman är en utåtriktad individualist och en prestationsmänniska som uppskattar framgång och berömmelse. Ullman är effektiv och drivande, men också själv driven och stressad av sin egen ambition.

Ullman är självsäker och beredd att ta vissa risker och får ofta och tar gärna ledande positioner i företaget, myndigheten, fackföreningen eller idrottsklubben. Uträttarna är intresserade av innovationer, gärna tekniska men också organisatoriska och politiska. Uträttarna håller vanligen på produktivitet, effektivitet och ekonomisk tillväxt. De är industrisamhällets och marknadsekonomins stöttepelare och intresserar sig för ekonomisk politik. De är konservativa i den meningen att de arbetar inom det givna systemets ramar och söker de belöningar som systemet utlovar.

Som konsumenter gillar Ullmans kvalitet och — ibland — lyx, dvs varor som visar att man är framgångsrik och har uträttat något.

 

Självuttryckaren Sjölins valspråk är "Jag är Jag". Självuttryckarna är flamboyanta och experimenterar gärna men så länge engagemanget varar är de benhårt konsekventa .Som konsumenter köper de gärna utmanande kläder men kan också väcka uppmärksamhet på andra sätt.

I politiken dras de till aktionsgrupper snarare än partier De vill driva en fråga i taget, driva den stort och med engagemang.

 

Sökaren Samuelsson söker utveckla sitt jag genom upplevelser, intensiva relationer med medmänniskor och/eller med naturen. De vill ha ett rikt inre liv. Känsla och intuition är viktiga ord för sökarna. De föraktar inte åskådningar som astrologi och Zen-buddhism, de kan pröva meditation; de är, kort sagt, öppna för allt som banar nya vägar i den inre världen. Sökarna blir därför en ganska heterogen grupp. En del av dem söker starka sinnesrörelser genom spänning och äventyr. (Ibland kan detta innebära försök med sprit och knark.) Sökarna (liksom skärskådarna) håller gärna på jämställdhet mellan regioner och ofta också jämställdhet mellan könen. De värnar om naturen. De tycker emellertid ofta att rikspolitik är ytligt och engagerar sig hellre i lokala sammanhang.

 

Skärskådaren Söderström söker också personlig inre utveckling men har inte sig själv som självändamål. Skärskådarna är mera samhällsmedvetna, kreativa och kritiska än självuttryckarna och sökarna: Att leva med socialt ansvar är grundläggande för skärskådarna. De är övertygade om sina värderingar och vill förändra samhället så att det passar deras värderingar, inte göra om sig själva så att de bättre passar in i samhället. I dagens samhälle håller, de ofta på enkelhet och miljö.

Skärskådarnas ideal är livskvalitet. De stressar och hetsar inte utan kör livet med hastighetsbegränsning och trivs med det.

Som konsumenter är de misstänksamma mot reklam och kritiska mot prylsamhället. I politiken har de betonat globala frågor och bemannat många moderna rörelser: Vietnam-rörelsen, miljörörelsen, kvinnorörelsen, fredsrörelsen.

 

Helgjutne Hermanson har lyckats finna en balans mellan kraven från den yttre och inre världen. De helgjutna är lyhörda för båda men fastnar inte i någondera. De är mogna människor. De är självförverkligade och självständiga. De tar hänsyn till andra men blir aldrig ekon av andras tyckande. De ändrar sig lätt i obetydliga frågor men är principfasta i vad de anser viktigt. De är nyktra idealister som har lätt att skratta och gråter ogenerade.

Politiskt sett är de helgjutna oberoende och i stånd att se skeendet i stora perspektiv.

 

Livsstilarnas differentiering

Vi kan kombinera vår indelning av göranden och bevekelsegrunder. Vi får då den komplicerade tabellen som särskiljer olika slags människor. Säg mig var Du finns i denna tabell och jag skall säga vem Du är!


Man får inte låta skenet bedra och tro att t ex alla joggare är lika. En del springer mot klockan och räknar distans. De är uträttande motionärer (Åke Ullman). Andra springer och känner efter vad de upplever. De är sökande motionärer (Åke Samuelsson). Att sälja sportskor till den senare med hjälp av prestations- eller kvalitetsargument går dåligt: de måste övertygas om att skorna känns sköna.

Alla konsumtionsglada (Lennart och Lena) tycker om att shoppa. Gnetarna bland dem (Lennart och Lena Gustavsson) söker köptrygghet och billiga varor när de handlar. De konsumtionsglada tillhörarna (Lennart och Lena Tillman) köper de produkter och märken som är inne i den grupp de tillhör; de köper i stort sett vad andra köper. De konsumtionsglada efterliknarna (Lennart och Lena Eriksson) följer modets och sina idolers krav. De konsumtionsglada uträttarna (Lennart och Lena Ullman) är konsumenter som söker kvalitet och lyx. De shoppande självuttryckarna (Lennart och Lena Sjölin) köper gärna något flamboyant. När en sökare som unge Samuelsson köper en motorcykel är det inte för att bräcka kompisarna eller för att bli accepterad av gänget utan därför att han vill åka fritt och fort, känna vinden och landskapet, uppleva något. Skärskådarna (Lennart och Lena Söderström) trivs med att nästan alltid ha jeans och de nöjer sig med att bilen rullar; den behöver inte se statusmässig ut. Skärskådare och andra inrevärldsmänniskor lägger förvisso också ner stora pengar på konsumtion. De kan t ex ha mycket dyrbar hi-fi-utrustning som de inte nödvändigtvis placerar i vardagsrummet för alla att se den utan i gillestugan om akustiken är bättre där. Det väsentliga för dem är upplevelsen av musiken, inte vad för slags status musikutrustningen vittnar om.

Arbetsmänniskorna kan likaså vara sinsemellan olika. Som gnetare sliter de träget för tryggheten (Karl och Kristina Gustavsson). Som tillhörare är de lojala medarbetare som sätter på sig tröja och overall med arbetsgivarens namn. Karl Tillman säger hellre "Jag jobbar på Volvo" än "Jag är svetsare", när man frågar honom vad han gör. Självklart är han med i facket. Karl och Kristina Eriksson är karriäristerna, efterliknarna som vill ha lika snabb befordran som de framgångsrika. Karl och Kristina Ullman är redan framgångsrika uträttare, självsäkra och prestationslystna. Självuttryckarna och sökarna (Sjölins och Samuelssons) kan jobba hårt endast om de finner jobbet meningsfullt och är inte alltid så motiverade av tanken på befordran, och löneökning. Skärskådarna Karl och Kristina Söderström skulle aldrig ta ett jobb om de trodde att de produkter de tillverkade skulle vara skadliga eller onyttiga. Över huvud taget tycks gälla att gnetare och yttrevärldsmänniskor (Gustavsson, Tillman, Eriksson och Ullman) dras till jobb i produktion och handel där de får jobba med saker, medan inrevärldsmänniskorna (Sjölin, Samuelsson och Söderström) dras till jobb i "reproduktionen" där de får jobba med människor i utbildning eller vård.

Utan att man funderat mycket på saken och planerat det har Sverige omvandlats till de många livsstilarnas samhälle, vi har sällsynt många optioner eller valmöjligheter, fler än någon tidigare generation. Vi måste dra konsekvenserna av detta inte bara i vår personliga livsföring utan också i politiken, kulturlivet, arbetslivet och marknadsföringen.

 

Livsstilarnas utbredning

År 1980 fördelar sig svenskar mellan 15 och 70 år på detta sätt bland de olika typerna av motivation:

 

Antal

%

Hankare
Gnetare

525.000
755.000

9
13

Tillhörare
Efterliknare
Uträttare

930.000
930.000
695.000

16
16
12

Självuttryckare
Sökare
Skärskådare

525.000
815.000
640.000

9
14
11

Helgjutna

60.000

1

(Baserat på omvänd faktoranalys;
andelen helhjärtade är separat estimat.)

 

Fördelningen av personer med olika typer av mest engagerande aktivitet är denna:

 

Antal

%

Gör-det-självare
Mat(lagnings)glada
Hälso- och kostmedvetna

Motionsglada
Familjemänniskor
Sällskapsmänniskor

Arbetsmänniskor
Samhällsengagerade
Konsumtionsglada

Naturälskare
Religiösa

350.000
465.000
290.000

405.000
930.000
930.000

695.000
405.000
755.000

350.000
230.000

6
8
5

7
16
16

12
7
13

6
4

(Baserat på omvänd faktoranalys)

 

För marknadsförare utgör de olika kategorierna karakteristiska målgrupper som vanligen måste särbehandlas. Men givetvis är gränserna mellan dem en graderingsfråga och de får inte betraktas som kategoriska. De angivna procenten bör närmast betraktas som kärngrupper av respektive kategori.

1980-07-03