3

 

Från mars 1967 till december 1972:

Siffrorna avser röstberättigade 80 år eller yngre

Från januari 1973 till december 1975:

Siffrorna avser röstberättigade 75 år eller yngre

Från januari 1976:

Siffrorna avser röstberättigade 70 år eller yngre

 

3

Till detaljerad innehållsförteckning