1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

TEXT

Sifos väljarbarometer
Förvalsundersökningar och valresultat
Avvikelse från trend (felmarginal)
Avvikelse från samplingplan (bortfall)

TABELLER

Sifos väljarbarometer 1967-78. Partiställningen uttryckt som procent av intervjuade med partisympati  1
Not om övre åldersgräns i väljarbarometern

Partiställningen i Sifos väljarbarometer 1967-78 uttryckt som trendvärden. Henderson's viktning av en nio månaders trendcykel

Datorgrafik av partiställningen 1967-78 uttryckt som trendvärden

Datorgrafik av högerns/moderaternas procenttal 1967-78 och deras avvikelse från trend

Datorgrafik av folkpartiets procenttal 1967-78 och deras avvikelse från trend

Datorgrafik av centerns procenttal 1967-78 och deras avvikelse från trend

Datorgrafik av socialdemokraternas procenttal 1967-78 och deras avvikelse från trend 

Datorgrafik av vänsterpartiet kommunisternas procenttal 1967-78 och deras avvikelse från trend

Sifos väljarbarometerns avvikelser från partitrender 1967-78 uttryckta i procenttal
Sammanfattning 

Svarsbortfall ("vet ej"), svarandebortfall (ingen intervju) och antalet intervjuade i Sifos väljarbarometer 1967-78
Not om användningen 1967-72 av substitut vid bortfall
Not om användningen av valsedlar  i intervjuerna

Datorgrafik om bortfallens utveckling 1972-78

Regression om svarandebortfallets effekt på moderaternas andel 1972-76 i väljarbarometern

Regression om svarandebortfallets effekt på folkpartiets andel 1972-76 i väljarbarometern

Regression om svarandebortfallets effekt på centerns andel 1972-76 i väljarbarometern

Regression om svarandebortfallets effekt på socialdemokraternas andel 1972-76 i väljarbarometern

Regression om svarandebortfallets effekt på vänsterpartiet kommunisternas andel 1972-76 i väljarbarometern

FRÅGEFORMULÄR

Omslag till frågeformulär i Sifos veckobuss. Intervjuaren har dem i förväg innan veckans frågeformulär är utsänt. De används för att boka intervjuer och redovisa kontaktförsök och bortfall  37-38

Frågeformulär och valsedlar för Sifos väljarbarometer  39