Vidskepelse 1)

Hans L Zetterberg

 

För att kallas förnuftiga måste intellektuella verksamheter underkastas en viss disciplin. Den viktigaste regeln för förnuftig intellektuell verksamhet är att man bara skall hävda sådant som det finns skäl att tro på. Skäl att tro på något har man (1) om det finns belägg för saken, eller (2) om direkta belägg saknas men redlig argumentation kan ges för saken utifrån andra belagda sakförhållanden, eller (3) om en auktoritet känd för sin respekt för belägg och redliga argument visar sig omfatta samma tro. Om man hävdar en tro utan att något av dessa skäl föreligger kan man kallas oförståndig eller oförnuftig; i grava fall kallas man vidskeplig.

Ökar eller minskar vidskepligheten i Sverige? Hur är det med tron att vissa människor kan se in i framtiden, tron på horoskop, spådomar från handens linjer eller kaffesump, fyrklöver, svart katt över vägen, nycklar på bordet, fredagen den 13e, gå under en stege, tron på gengångare, tron på själavandring?

I december 1963 gjorde Sifo i samråd med några religionssociologer en undersökning om skrock och ockultism baserad på 1.350 intervjuer. I februari 1978, nästan 15 år senare, har vi upprepat undersökningen med 1.068 intervjuer.

Skrock lever kvar

Folktrons omen om goda och dåliga händelser är en vidskepelse som lever kvar. Här är några frågor om gammal skrock besvarade av moderna, vuxna människor, 18-70 år:

 

1963
%

1978
%

Tror ni att det kan innebära tur att hitta en fyrklöver?

Ja

12

14

Tror ni att det betyder otur om en svart katt går över vägen?

Ja

11

15

Tror ni att det betyder otur att lägga nycklar på bordet?

Ja

8

10

Tror ni att det betyder otur att gå under en stege?

Ja

7

13

Tror ni att talet 13 betyder något, t ex 13 vid bordet, fredagen den 13e osv?

Ja

7

10

Det är fel att tro att skrocken gått i graven med en gången generation. Ungefär var femte svensk omfattar en eller flera av de nämnda skrockfulla föreställningarna. Andelen har inte minskat de senaste 15 åren; man skönjer snarare en svag ökning av de skrockfulla.

Ockultismen ökar

Det ockulta är konsten att uppfatta det övernaturliga och att skaffa kunskap om och kontroll över det genom ockulta vetenskaper som astrologi och magi eller ockult praktik som seanser med ett medium. Vi ställde frågor om ockulta föreställningar och fick dessa svar:

 

1963
%

1978
%

Tror ni att det är möjligt att se framtiden i stjärnorna?

Ja

10

15

Tror ni att det finns människor som kan se in i framtiden?

Ja

28

39

Tror ni att en människa som dött kan gå igen och visa sig för levande människor?

Ja

10

14

Tror ni på den religiösa föreställningen att människor dör föds på nytt i ett djur eller i en människa?

Ja

4

9

Från svaren kan vi sluta att vidskepelse i form av ockultism brett ut sig de senaste åren. Ökningen är inte dramatisk utom i fråga om föreställningen att man efter döden föds på nytt i andra gestalter; den har dubbelt så många anhängare 1978 som 1963.

Ökningen av ockulta föreställningar har skett under en period då skolutbildningen ökat (åtminstone om man räknar år i skolan). Ökningen har också skett i en period av fortsatt sekularisering; andelen som tror på en typisk kristen föreställning som ett liv efter detta har minskat mellan 1963 och 1978 från 41 till 33 procent.

Vi har inte studerat detaljerna i hur man lever ut sin vidskepelse i det dagliga livet. Men vi noterar att 60 procent svarade ja på frågan: "Förekommer det att ni läser horoskop?" vilket är en uppgång från 51 procent år 1963. Av dem säger 16 procent att de tycker sig ha märkt att det som sägs i tidningarnas horoskop slår in. För femton år sedan var det 14 procent av horoskopläsarna som märkte detta.

En vidskepelse kommer sällan ensam: tror man på det ena så finns risk att man också tror på det andra. Vi kan använda våra data till att beskriva några vidskepliga människotyper och spekulera i vad som gör dem vidskepliga. Men här skall vi endast understryka att man bör hålla efter vidskepelser i alla dess former. Steget från de oskyldiga vidskepelserna vi här dokumenterat till politiskt förödande föreställningar t ex om den egna rasens överlägsenhet, den egna ledarens speciella kallelse att gripa makten är nog inte så stort.

I sin analys av den grekiska civilisationen påpekade C M Bowra 1) att astrologi blev vanlig i Aten efter förlusten i de peloponnesiska krigen 404 f.Kr. trots att filosofin blomstrade:

Behind this impressive facade it is impossible not to discern a diminution of vitality and confidence, a tendency to question much that had before been taken for granted, and a refusal to attempt tasks which did not offer immediate results. The expanse of spirit which had been the glory of the fifth century gave place to a sense of shame, to a guilty rejection of much that had been sought and honoured.

The notion that a man's life from the cradle to the grave, is determined by the constellations under which he is born came from the East and was fundamentally opposed to the Greek belief in free human beings. But in their conviction of failure the Greeks welcomed it, feeling that, if all is predestined, there is no point in battle against the stars. It was easier to study them and anticipate what was going to happen; then one would be prepared for it and able to accept it.

Kanske ökningen av ockultismen är ett tecken på att människorna förlorat självförtroendet vad gäller att ta tag i och styra den egna framtiden och nationens framtid.


1) C M Bowra, The Greek Experience, New York, Mentor Books, 1957, pp 202-203

  

* * * * * * *
Artikeln är publicerad i:
Torgny T Segerstedt (red), Antiintellektualismen i Sverige,
Ratio, Stockholm,1978

Reprinted by Permission

* * * * * * *