Hans L Zetterberg presenterar ett scenario för moderaterna presenteratpå Salvan 1993-01-14:

Förtroendekrisens och utbrottens förlopp

 

I detta scenario tillämpas först Yankelovichs teori om "loss of confidence in affluence" på Sverige. Sedan prövas Roses sociologiska teori om "outbreaks".

Men vad händer om detta förtroende försvinner i en paniksituation av misslyckat kronförsvar, otydlig budget, och ofantlig statskuld? Eller om det dyker upp en stor skandal? Räkna med fyra faser.

 1. Panikens fas
  Resurser tar slut.
  Pengar förlorar i värde.
  Invand gratis service stängs.
  Konkurs.
  Förlust av jobb.
  Oro, panik.

 2. Protestens fas
  Man uppmanar till demonstration, generalstrejk e d.
  En tändande gnista (t ex sänkning av arbetslöshetsersättningen) och en kritisk massa (både LO och TCO) behövs för att mobiliseringen skall lyckas.
  Hämningar försvinner.
  Våldsamma uttalanden.

 3. Förföljelsens fas
  En syndabock utses och mobbas. "Driv ut skurken!" Det kan bli förföljelse av Bildt i hans egenskap av högsta hönset. Han avviker tillräckligt från den vanlige för att passa till syndabock. Men syndabocken kan också bli bankman, riksbankschef eller tidigare regering. Otäcka scener utspelas.

 4. Förnyelsens fas
  Det kan börja med avledning (typ Stockholm Water Festival).
  Sen kommer nytt partiprogram, ny anda (tex patriotism), och nytt ledarskap.

 

Det behövs en kommunikationsstrategi för varje fas.