1983:4
23 september 1983

 

 

Om ledarskap

För att leda organisationer, företag och samhälle i dagens komplicerade värld krävs inte bara tekniskt handlag kring regelgivning, skatter, resursallokering, prissättning och produktutveckling. Det krävs också att man inger förtroende, STORT förtroende, om man skall utöva ledarskap för förbättring. Den ledare som inger stort förtroende kan skapa de nödvändiga betingelserna för positiv förändring.

Att söka genomföra genomgripande ändringar utan att inspireras av förtroendeingivande ledare brukar resultera i fiasko. Vi kommer nog snart att ha ett praktexempel på det senare: arbetarrörelsen söker genomföra löntagarfonder i en period då både dess fackliga och politiska gren saknar förtroendeingivande ledarskap och överlåter jobbet åt en sympatisk tekniker och icke-ledare som P O Edin. Kan det annat än misslyckas? Palme själv argumenterar knappast för förslaget och leder inte sitt partis opinionsbildning i fondfrågan. Palmes mest uppmärksammade inlägg (i Almedalen 1982 och 1983) gällde inte partiets eller regeringens vision av fonderna utan hans privata funderingar om allmänna val till fondernas styrelser, aspekter som inte finns med i utredningsförslaget och antagligen inte heller i regeringsförslaget.

 

Gyllenhammar är suverän

Pehr Gyllenhammar inger stort förtroende hos en betydligt större del av allmänheten än våra partiledare. Gyllenhammar är inte bara näringslivets ledare och Marcus Wallenbergs naturliga efterträdare. Han har folkets förtroende på ett sätt som Wallenberg aldrig hade. Och detta förtroende ligger på en nivå som endast Erlander kunde åtnjuta under sina sista år som statsminister.

51 procent av allmänheten har "stort förtroende" för Pehr Gyllenhammar. Motsvarande siffra för Olof Palme är 29 procent (+4% sedan mätningen i januari), Ulf Adelsohn 30 procent (-1%), Thorbjörn Fälldin 11 procent (-2%) och Lars Werner 16 procent (+4%).

Volvo-chefens ställning illustrerar en allmän värderingsförskjutning i samhället. Det är numera industrins och näringslivets nya öppna toppmän — Jan Carlzon, Pehr Gyllenhammar, Percy Barnevik, Björn Svedberg, som är folkets hjältar och välståndets och välviljans kolportörer.

Politikerna har misstrotts i över ett årtionde. Även fackets ledare har förlorat allmänhetens förtroende och gehör. Den nye TCO-chefen, Björn Rosengren, har en svår uppgift att ta sig ur den svacka i vilken Lennart Bodström försatte ämbetet (se nyhetsbrevet Avtal 83 nr 7). Till den nye LO-chefens, Stig Malm, förtroendesiffror finns det anledning att återkomma: de håller på att stabiliseras kring 20-25 procent, alltså betydligt lägre än Gunnar Nilssons 37 procent.

 

Noblesse oblige i kris?

Om framtidens historiker förfaller till den gamla tron att etablerat ledande familjer är de som egentligen styr vårt land kommer de att skriva inte bara om riddarhusets ätt nr 776, dvs Gyllenhammar, utan också den ointroducerade ätten Palme och ätt nr 678 Bildt. Tre offentliga personer och representanter för dessa släkter personifierar de tre pelarna på vilket Sverige står: näringslivet och liberalismen, arbetarklassen och socialismen, högern och försvaret. Krisen kräver noblesse oblige. Men de tre samarbetar sällan och de tycker inte särskilt bra om varandra.

Vad allmänheten tycker om dem framgår av dessa diagram som svar på frågan: "Tycker du ... inger stort förtroende, varken stort eller litet förtroende eller föga förtroende?"

 

Folkpartiets ledarval

I folkpartiets ledarval stod Gyllenhammar ej till förfogande. Han har uppenbarligen prioriterat sin roll i näringslivet framför en roll i politiken. Vi frågade om huvudkandidaterna: "Om man skulle välja mellan Björn Molin och Bengt Westerberg, vem tror du då är bäst?" Av de 283 intervjuade personer som någon gång röstat på folkpartiet — var fjärde väljare i Sverige är folkpartist eller f d folkpartist — föredrog 52 procent Westerberg och 10 procent Molin, resten var tveksamma. Utgången av ledarvalet blir därför inte förvånande ur opinionsundersökningarnas perspektiv.

Westerberg är dock — trots all publicitet — en ganska okänd storhet och flertalet (55%) bland allmänheten tycker inte de känner honom tillräckligt väl för att uttala sig om graden av förtroende han inger. Vi frågade: "Tycker du att Bengt Westerberg inger stort förtroende, varken stort eller litet förtroende eller föga förtroende?"

 

Arbetslösheten

Ett kusligt och kontinentalt perspektiv på arbetslöshetens omfattning i Sverige ger nedanstående tabell som räknar procent på personer mellan 16 och 65 år med hjälp av officiell statistik. Detta sätt att redovisa arbetslöshet är inte det vanliga, men det ger mer information om problemets egentliga omfattning.

När Sifo i augusti frågade: "Tror du att arbetslösheten under de kommande tolv månaderna kommer att öka, minska eller förbli ungefär densamma?" var det bara 6 procent av allmänheten som trodde att utvecklingen skulle vända och arbetslösheten minska. Liknande pessimism registrerades i augusti de tre senaste åren och tidigare också under 1977. Men då var de faktiska arbetslöshetssiffrorna lägre. Det sker nu en tillvänjning till hög arbetslöshet och till pessimism om möjligheten att bryta trenden.

 

Procent av
16-65-åringar
%

Officiellt arbetslösa
(söker jobb aktivt)

2.9

Dolt arbetslösa
(skulle söka jobb om det fanns några eller om de hade möjlighet)

1.9

Delvis arbetslösa
(arbetar deltid men vill arbeta heltid)

2.8

I offentligt arbetsmarknadsprogram såsom omskolning och beredskaps-arbete (AMS)

3.4

Förtidspensionerade eller lång-tidssjukskrivna pga arbetslöshet

5.7

Totalt

16.7%

 

Löntagarfonderna

Konfrontationen i löntagarfondsfrågan går mot sitt bittra slut. Attityderna är låsta. Inga förändringar av principiell vikt kan noteras sedan mätningarna före sommaren innan Edin lade sitt förslag. I väljarkåren är 54 procent (53% i juni) emot fonder och 16 (17) procent för dem. Bland socialdemokraternas sympatisörer är 21 (18) procent emot fonder och 33 (35) för, bland LO-medlemmar är 37 (31) procent emot fonder och 21 (26) procent för. Gapet på 16 procent mellan motståndare och anhängare inom LO är anmärkningsvärt och antyder att medlemmarna prioriterar på ett helt annat sätt än LO-ledningen.

 

 

På följande sidor finns en dokumentation av svaren på frågan "Är du för eller emot löntagarfonder utformade enligt socialdemokraternas och LOs modell?" i olika undergrupper i befolkningen från hösten 1981 till och med våren 1983.

 

Höst
1981

Vint
1982

Vår
1982

Höst
1982

Vår
1983

Alla väljare 18-70 år
För
Emot
Vet ej


22
42
36


21
47
32


16
52
32


18
56
26


14
47
39

Gap: För./. Emot

-20

-26

-36

-38

-33

Alla löntagare
För
Emot
Vet ej


23
42
35


22
46
32


16
52
32


18
55
27


15
47
38

Gap: För./. Emot

-19

-24

-36

-37

-32

Offentlig tjänst
För
Emot
Vet ej


22
38
40


22
45
33


16
49
35


18
54
28


14
47
39

Gap: För./. Emot

-16

-23

-33

-36

-33

Därav:
- Tjänstemän
För
Emot
Vet ej17
48
3415
56
2911
61
2813
66
2211
55
34

Gap: För./. Emot

-31

-41

-50

-53

-44

- Arbetare
För
Emot
Vet ej


29
25
46


30
31
39


21
35
44


24
40
36


19
35
46

Gap: För./. Emot

+4

-1

-14

-16

-16

Privat tjänst
För
Emot
Vet ej


23
46
31


22
48
30


16
54
30


18
55
27


15
47
37

Gap: För./. Emot

-23

-26

-38

-37

-32

Därav:
- Tjänstemän
För
Emot
Vet ej13
66
2111
66
228
74
189
72
199
63
28

Gap: För./. Emot

-53

-55

-66

-63

-54

- Arbetare
För
Emot
Vet ej


31
31
38


31
32
37


23
36
41


25
40
34


21
35
45

Gap: För./. Emot

0

-1

-13

-15

-14

Män
För
Emot
Vet ej


24
50
26


23
51
25


18
56
25


22
56
22


15
49
35

Gap: För./. Emot

-26

-28

-38

-34

-34

Kvinnor
För
Emot
Vet ej


20
34
46


18
43
39


14
47
39


15
55
30


12
45
43

Gap: För./. Emot

-14

-25

-33

-40

-33

 

Höst
1981

Vint
1982

Vår
1982

Höst
1982

Vår
1983

Stad
För
Emot
Vet ej


22
42
35


20
48
32


16
52
31


18
56
26


14
47
38

Gap: För./. Emot

-20

-28

-36

-38

-33

Land
För
Emot
Vet ej


22
40
39


23
45
32


14
49
37


19
54
28


10
48
42

Gap: För./. Emot

-18

-22

-35

-35

-38

Socialgrupp I och II
För
Emot
Vet ej


17
52
31


14
58
28


11
63
26


13
67
20


10
57
33

Gap: För./. Emot

-35

-44

-52

-54

-47

Socialgrupp III
För
Emot
Vet ej


32
25
43


33
28
39


25
32
43


28
37
35


20
32
48

Gap: För./. Emot

+7

+5

-7

-9

-12

Under 40 år
För
Emot
Vet ej


20
38
41


20
41
39


15
48
37


17
54
29


14
45
42

Gap: För./. Emot

-18

-21

-33

-37

-31

40 år och över
För
Emot
Vet ej


24
46
30


21
53
25


17
56
27


20
57
23


14
50
37

Gap: För./. Emot

-22

-32

-39

-37

-36

 

Höst
1981

Vint
1982

Vår
1982

Höst
1982

Vår
1983

LO-medlem
För
Emot
Vet ej


33
27
40


33
30
37


24
33
43


27
36
37


22
33
45

Gap: För./. Emot

+6

+3

-9

-9

-11

TCO-medlem
För
Emot
Vet ej


18
51
31


17
54
29


12
61
27


14
63
24


12
57
31

Gap: För./. Emot

-33

-37

-49

-49

-45

SACO/SR-medlem
För
Emot
Vet ej


16
63
21


8
74
18


8
77
16


10
75
15


6
62
32

Gap: För./. Emot

-47

-66

-69

-65

-56

 

Höst
1981

Vint
1982

Vår
1982

Höst
1982

Vår
1983

Moderata samlingspartiet
För
Emot
Vet ej3
83
142
86
121
92
71
93
60
78
22

Gap: För./. Emot

-80

-84

-91

-92

-78

Folkpartiet
För
Emot
Vet ej


6
62
32


4
75
21


1
83
16


3
85
12


3
64
34

Gap: För./. Emot

-56

-71

-82

-82

-61

Centerpartiet
För
Emot
Vet ej


3
59
38


4
70
26


3
77
20


1
86
13


1
73
26

Gap: För./. Emot

-56

-66

-74

-85

-72

Socialdemokraterna
För
Emot
Vet ej


41
17
43


38
19
44


31
20
49


36
22
42


28
19
52

Gap: För./. Emot

+24

+19

+11

+14

+9

Vänsterpartiet kommunisterna
För
Emot
Vet ej38
18
4446
15
3934
26
4040
27
3326
25
49

Gap: För./. Emot

+20

+31

+8

+13

+1

 

Fondernas utslag i väljarbarometern

Väljarbarometern i augusti 1983 pekade för första gången under valperioden på borgerlig majoritet. Socialdemokraterna har förlorat ett par procent i väljarbarometern sedan valet för ett år sedan. Sifo har gjort en analys med loglineär teknik (ECTA) för att se om nedgången hänger mest samman med —

  1. Motståndet mot löntagarfonder
  2. Tron att arbetslösheten kommer att öka de närmaste 12 månaderna,
  3. Lågt förtroende för Olof Palme

Vi erhöll dessa samband uttryckta i standardiserande lambda-koefficienter.

Av de testade faktorerna har fondmotståndet det starkaste sambandet med socialdemokratins nedgång.

* * * * *

Copyright (c) 1983 Sifo Förlag AB. Reprinted by permission.

INDIKATOR — Sifos politiska nyhetsbrev — ger opinionsledare och personer i ansvarsställning upplysningar om det rådande opinionsläget och förändringar i samhället. Sifos INDIKATOR utkommer med tio nummer per år. Prenumerationsavgift: kr 2.000:- per år.

Siffermaterialet till INDIKATOR är vanligen hämtat från Sifos s k veckobussar, den löpande serie av intervjuer vid hembesök som Sifo gör två eller tre gånger i månaden med ett representativt riksurval av befolkningen i åldern 18-70 år. Forskare kan beställa utförliga tabellrapporter eller avidentifierade databand med svaren på frågor som redovisats i INDIKATOR. Normalt har minst 1000 personer intervjuats vid de mätningar som redovisas i INDIKATOR.

Redaktör och ansvarig utgivare Hans L Zetterberg

ISSN-nummer 0345-5262