1982:10
24 juni 1982

 

Freden blir en intressantare fråga

Sysselsättningen fortsätter att ligga högst bland väljarnas politiska intressen. Fredsfrågan har ökat i intresse och har passerat löntagarfonderna.

Väljarnas 14-i-topp-intressen när Sifo frågade: "Vilken politisk fråga intresserar Dig mest?":

 

 

Löntagarfonderna i juni

Opinionen om löntagarfonderna fortsätter att vara synnerligen negativ till LO/SAP-förslaget. Mellan den 26 maj och 9 juni, har Sifo utfört 1.011 intervjuer. De visar 53 procent emot fonder, 16 procent för och 31 procent har inte tagit ställning. Gapet mellan anhängare och motståndare till löntagarfonder är 37 procent, 3 procent mer än föregående månad. Sifos fråga löd:

"Är Du för eller emot löntagarfonder utformade enligt socialdemokraternas och LOs modell?"

 

Bland socialdemokratins sympatisörer är 22 procent emot fonder och 32 procent för dem. Inom LO är fondmotståndarna 39 procent, fondanhängarna 23 procent. Resten svarar "vet ej".

 

 

Källa för samtliga diagram:
Sifo 81004/005, 81011/013, 81035/036, 81044/046, 81047/048/049,
82004/005, 82007/009, 82011/13, 82016/017, 82018/019/020, 82022/023

 

Fondmotståndet har ökat i alla delar av samhället. Vi sammanställer här fondopinionen i olika undergrupper i väljarkåren under andra halvåret 1981, första kvartalet 1982 och andra kvartalet 1982.

Fondanhängarna sviktar nu även inom vpk. En vanlig invändning som vpk-are har mot fonderna är att de ger jobb åt socialdemokrater — ungefär på det sätt som praktiskt taget bara socialdemokrater blir funktionärer inom LO.

 

 

För

Emot

Vet ej

Gap (för./.emot)

Höst
1981
%

Vint
1982
%

Vår
1982
%

Höst
1981
%

Vint
1982
%

Vår
1982
%

Höst
1981
%

Vint
1982
%

Vår
1982
%

Höst
1981
%

Vint
1982
%

Vår
1982
%

Alla 18-70 år

Alla löntagare

22

23

21

22

16

16

42

42

47

46

52

52

36

35

32

32

32

32

-20

-19

-26

-24

-36

-36

Offentl tjänst

Därav:
tjänstemän arbetare

22


17
29

22


15
30

16


11
21

38


48
25

45


56
31

49


61
35

40


34
46

33


29
39

35


28
44

-16


—31 +4

—23


-41
-1

-33


—50
—14

Privat tjänst

Därav:
tjänstemän arbetare

23


13
31

22


11
31

16


8
23

46


66
31

48


66
32

54


74
36

31


21
38

30


22
37

30


18
4

-23


-53 ±0

-26


-55
-1

—38


-66
—13

Män
Kvinnor

24
20

23
18

18
14

50
34

51
43

56
47

26
46

25
39

25
39

-26
—14

-28
-25

-38
-33

Stad
Land

22
22

20
23

16
14

42
40

48
45

52
49

35
39

32
32

31
37

-20
-18

—28
-22

—36
-35

Socialgrupp:
I och II
III


17
32


14
33


11
25


52
25


58
28


63
32


31
43


28
39


26
43


-35
+7


-44
+5


-52
-7

Under 40 år
40 år och över

20
24

20
21

15
17

38
46

41
53

48
56

41
30

39
25

37
27

-18
-22

-21
-32

—33
-39

LO-medlem
TCO-medlem
SACO/SR-medlem

33
18
16

33
17
8

24
12
8

27
51
63

30
54
74

33
61
77

40
31
21

37
29
18

43
27
16

+6
-33
-47

+3
-37
-66

-9
-49
-69

m
fp
c
s
vpk

3
6
3
41
38

2
4
4
38
46

1
1
3
31
34

83
62
59
17
18

86
75
70
19
15

92
83
77
20
26

14
32
38
43
44

12
21
26
44
39

7
16
20
49
40

-80
-56
-56
+24
+20

-84
-71
-66
+19
+31

—91
-82
-74
+11
+8

Källa: Sifo 81035/36, 81044/46, 81047/48/49, 82004/05, 82007/09, 82011/13, 82016/17/18/19/20/22/23

 

Var stöd och motstånd finns

I nedanstående diagram kan man se hur LO/SAP-förslaget om löntagarfonder accepteras i olika grupper under andra kvartalet 1982. De baseras på Sifos fråga: "Är Du för eller emot löntagarfonder utformade enligt socialdemokraternas och LOs modell?" Siffrorna i staplarna är procenttal.

 

 

Genomföra eller enbart utreda

SAP-kongressen hösten 1981 gav partiledningen frihet att ändra den tekniska utformningen av fonderna. På begäran av Göteborgs-Posten har Sifo ställt frågan: "Om socialdemokraterna vinner valet i höst — vad tror Du att de kommer att göra i löntagarfondsfrågan under de tre åren fram till valet 1985?" De utfrågade fick ett kort att välja sitt svar från på vilket fanns tryckt fyra möjligheter:

Genomföra fonderna enligt nuvarande förslag
Genomföra fonderna men med förändringar
Inrätta provisoriska fonder
Enbart utreda frågan under hela perioden

En klar majoritet (68%) av väljarkåren tror att fonderna genomförs på det ena eller andra sättet. Var femte (22%) tror att fonderna hamnar i utredningskvarnen under hela valperioden. Denna åsikt är särskilt vanlig bland socialister som är emot fonder (33%).

 

 

Genomföra fonderna enl. nuv. förslag
%


Genomföra fonderna men med föränd-
ringar
%Inrätta provi-
soriska fonder
%

Enbart utreda frågan under hela perioden
%

 

 

Tveksam, vet ej
%

 

Alla

19

38

11

22

10

100%

Borgerliga Socialister

19
20

38
38

13
9

20
23

9
11

100%
100%

Därav:
Socialister
-för fonder
-emot fonder
-ej tagit ställning27
17
1742
37
3511
7
916
33
224
7
17100%
100%
100%

 

 

Kommentar

Näringslivets stora kampanj mot fonderna har varit effektiv och trovärdig. LO/SAP-förslaget framstår i folkopinionen med mer svagheter än meriter.

Nu är riksdagssessionen slut och partierna tar över slagfältet från SAF och LO och gör blockpolitik av fondfrågan. Den nya ronden som nu börjat gäller om förslagets svaghet skall resultera i socialdemokratiskt valskolk, blankröstande och partibyten och därmed hindra partiet att återta regeringsmakten. Hittills har vi inte sett mycket av detta, även om blankröstandet i Sifos väljarbarometer ökat. Partierna har också annat att tala om än fonderna, och man skall naturligtvis inte tro att fondfrågan ensamt avgör valet.

Den opinionssituation som uppstår om socialdemokratin vinner valet och genomför fondförslaget är synnerligen problematisk. Näringslivet kan då hävda att man "bevisat" inför allt folket att förslaget var dåligt och oacceptabelt, att de borgerliga partierna schabblat bort detta faktum i valrörelsen, och att socialdemokratin utnyttjat sin seger att genomföra fonderna mot folkets vilja. Det är ur sådana stämningar som demokratins begravningsmusik uppstår. (HLZ)

 

* * * * * * *

Copyright (c) 1982 Sifo AB. Reprinted by permission.

INDIKATOR - Sifos politiska nyhetsbrev - ger opinionsledare och personer i ansvarsställning upplysningar om det rådande opinionsläget och förändringar i samhället.

Siffermaterialet till INDIKATOR är vanligen hämtat från Sifos s k veckobussar, den löpande serie av intervjuer vid hembesök som Sifo gör två eller tre gånger i månaden med ett representativt riksurval av befolkningen i åldern 18-70 år. De baseras på 1.000 intervjuer. Om annan tidpunkt ej anges har intervjuerna gjorts veckorna före utgivningen. Om ej annat anges är de frågor som redovisas ställda på Sifos bekostnad och ansvar och gjorda enbart för INDIKATOR.

Sifos INDIKATOR utkommer var 14:e dag fram till valet 1982, därefter sporadiskt. Prenumerationsavgift: kr 2.000:- per år.

Redaktör och ansvarig utgivare Hans L Zetterberg

ISSN-nummer 0345-5262