1982:8
19 maj 1983

 

Hur sysselsättningsfrågan hjälper s i valet

I ett och samma diagram har vi nedan sökt visa hur sysselsättningsfrågan påverkar socialdemokratins andel i väljarkåren. Den streckade linjen visar andelen som tror att en socialdemokratisk regering är bäst skickad att trygga sysselsättningen. Tron på socialdemokratin som sysselsättningsgarant har ökat sedan 1973. Den heldragna linjen visar andelen som tror att arbetslösheten kommer att minska de närmaste åren. Den prickade linjen är socialdemokratins trendkurva i väljarbarometern.

Vi ser att sedan 1973 (då s återfick förtroende som sysselsättningsgarant) har kurvan för s-sympatier varit en spegelbild av förväntningar på minskad sysselsättning. När en sysselsättningskris synes hota — som idag — väljer en ökad andel svenskar att söka sig till socialdemokratin.

Frågornas formulering:

"Vilken regering tror Du skulle vara bäst skickad att trygga sysselsättningen i landet — en socialdemokratisk eller en borgerlig?"
"Tror Du att arbetslösheten under de kommande tolv månaderna kommer att öka, minska eller förbli ungefär desamma?"
"Vilket parti tycker Du är bäst idag?"

 

Löntagarfonderna i maj

Opinionen om löntagarfonderna fortsätter att vara negativ till LO/SAP-förslaget. Mellan den 28 april och 18 maj har Sifo utfört 1.438 intervjuer. Nu är 51 procent emot fonder, 17 procent för och 32 procent har inte tagit ställning. Resultatet bekräftar tidigare mätningar, även att motståndarna är fler än anhängarna inom LO.

Man bör räkna med att när valet närmar sig så kommer partitroheten i fondfrågan att få större genomslag än den haft i maj. Rimligtvis bör därför anhängarnas andel öka.

 

 

 

Källa för samtliga diagram:
Sifo 81004/005, 81011/013, 81035/036, 81014/046, 81047/048/049, 82004/005,
82007/009, 82011/13, 82016/017, 82018/019/020.
OBS: I en del av upplagan till Indikator den 11 maj hade vissa siffror i ovanstående
diagram kastats om så att LOs stod för SAP och vice versa.

 

* * * * *

Copyright (c) 1982 Sifo AB. Reprinted by permission.

INDIKATOR — Sifos politiska nyhetsbrev — ger opinionsledare och personer i ansvarsställning upplysningar om det rådande opinionsläget och förändringar i samhället.

Siffermaterialet är vanligen hämtat från Sifos s k veckobussar, de kontinuerliga intervjuer vid hembesök som Sifo gör två eller tre gånger i månaden med ett representativt riksurval av befolkningen i åldern 18-70 år. De baseras på 1.000 intervjuer. Om annan tidpunkt ej anges har intervjuerna gjorts veckorna före utgivningen. Om ej annat anges är de frågor som redovisas ställda på Sifos bekostnad och ansvar och gjorda enbart för INDIKATOR.

Sifos INDIKATOR utkommer var 14:e dag fram till valet 1982, därefter sporadiskt. Prenumerationsavgift: kr 2.000:- per år.

Ansvarig utgivare Hans L Zetterberg

ISSN-nummer 0345-5262