IPCCs_CO2_larm

Den snabba och vidsträckta spridningen av CO2-faran har förundrat mig som opinionsforskare. Inget annat budskap från FN tycks ha haft sådant genomslag.  Vi känner inte heller någon tidigare opinion – politisk, medicinsk, kulturell, religiös, eller annan – som så snabbt nått ut till världens breda folklager.

Jag tror att vi här har ett av de många fenomen som fått en skjuts av allmänhetens kvarvarande förvenskapliga, magiska tänkande. Absolute inte så att klimatforskarna använder magi i sitt arbete, eller att de medvetet sprider vidskepelse. Men vissa av deras forskningsresultat stämmer med årtusengamla magiska föreställningar och anammas därför lättare än andra. Bland annat den princip i magiskt tänkande som säger att "det finnes en varelse bakon allt som sker". Jag har skrivit om sådana fenomen; sju sidor lättläst engelsk text finns i en av mina böcker här:

http://www.zetterberg.org/WebOnly/Magic.pdf

Vetenskapare ser okunnighet som sin stora motståndare och vill förbättra ”vetenskapens nuvarande ståndpunkt”. Journalister ser försöken att dölja sanningen som sin stora motståndare och vill avslöja bedrägerierna; den avslöjande journalisten är ett professionens stora ideal. 

Vid tiden för Köpenhamn-mötet gjorde jag en översikt av några tillgängliga ”tracks and frames” för journalistikens att hantera ”Climategate”. Finns i en annan bok här:

http://www.zetterberg.org/WebOnly/Tracks_and_Frames.pdf

Tillsammans borde vetenskapsmän och journalister de denna gång komma bättre tillrätta med FN-panelen.