2011 års Bohmanpris tilldelas professor Hans L Zetterberg
för hans mångåriga insats att på sociologins grund och med
vetenskapsmannens skärpa utveckla begrepp som har förnyat
det liberalkonservativa tänkandet i Sverige.                              

Som opinionsbildare i den centrala zonen har han bland annat i
 Ratios vetenskapliga råd, det moderata framtidsprogrammet
Ideer för vår framtid och Cityuniversitetets socialstatsprojekt
fördjupat den frihetliga och marknadsekonomiska analysen med
det civila samhällets, den lilla världens och subsidiaritetens
värden och principer - teman som utvecklats i artiklar och skrifter
fram till pågående arbete i bokverket The Many-Splendored Society.

Stockholm den 22 november 2011.

Mats Johansson
Styrelseordförande
 

Priset delades av Gösta Bohmans Fond för Idédebatt  vid 2011 års seminarium kring temat "Idéernas betydelse i politiken". Seminariet, som hölls på Stockholms Handelskammare den 22 november, firade 100-årsminnet av Gösta Bohmans födelse med tal av statsminister Fredrik Reinfeld och chefredaktör PJ Anders Linder. Mitt inlägg bestod av de väsentliga delarna av en bildsatt uppsats "Gösta Bohman och ett samhälle för hans barnbarnsbarn" som kan laddas ned som pdf-fil här.