Referenser:

Busch Zetterberg, K (1996), Det civila samhället i socialstaten: inkomstkällor, privata transfereringar, omsorgsvård. Stockholm: City University Press.

Cooley, Ch H (1909), Social organization. New York: Scribners.

Durkheim, É. 1893, De la division du travail social, Paris: Alcan.

–-1897, Le Suicide: étude de sociologie, Paris: Alcan.

 Evans, P B, Rueschemeyer, D & Skocpol, Th, editors, (1985) Bringing the state back in, Cambridge: Cambridge University Press.

 Goode, Erich & Nachman Ben-Yehuda, 1994. Moral panics: The social construction of deviance, Blackwell, Oxford.

 Jacobs, J (1992), Systems of survival, New York: Random House.

 Morris, Ch (1942), Paths of life. Preface to a world religion, New York: Harpers.

 Putnam, R D (1993), Making democracy work. Civic traditions in modern Italy. Princeton: Princeton University Press.

 Schumpeter, J A (1942), Capitalism, socialism and democracy, New York: Harpers.

 Sterzel, F (1998), Författning i utveckling. Konstitutionella studier. Rättsfondens skriftserie nr 23, Uppsala: Justus.

 Tingsten, H (1945), Demokratins problem, Stockholm: .

de Tocqueville, A, (1835-1840), La democratice en Amérique (många upplagor och översättningar).

Tönnies, F (1887), Gemeinschaft und Gesellschaft, Leipzig: Fues Verlag.

Uddhammar, E (1993), Partierna och den stora staten, Stockholm: City University Press.

Weber, M (1956), Wirtschaft und Gesellschaft, 1.Halbband, Tübingen: J.C.B.Mohr Paul Siebeck.

 Verdross, A (1958), Abendländische Rechtsphilosophie, Wien: Springer.

Zetterberg, H L (1979), ”80-talets politiska värderingar” i Bergström V & Rydén B, Vägval i svensk politik, Stockholm, SNS, s 45-61.

 – (1994), "Samhällssfärerna i historiens ljus", Sociologisk forskning, vol 31, no 2, sid 63-85.