21

Om arbete och fritid i idéhistoriskt ljus 21

Man brukar poängtera den svenska arbetskraftens höga kostnadsläge jämfört med konkurrentländerna. Lika viktigt är att veta att vår arbetskraft — särskilt vår yngre arbetskraft — har högre krav på frihet och flexibilitet än andra länders. Sverige leder här en utveckling. Vi måste visa hur framtidens arbetsmotivation kan fungera under dessa nya villkor.

21

ARBETE, LIVSSTIL OCH MOTIVATION, Stockholm,  SAF, 1977
Innehåll
    Kap 1: Om arbete och fritid i idéhistoriskt ljus
Arbetets prioritet   Idéhistoriska fragment om arbete och fritid   Tidsandans fluktuationer    
Från trygghetsvärden till frihetsvärden   
Kap 2    Kap 3    Kap 4    Litteratur