19

Om arbete och fritid i idéhistoriskt ljus 19

“Om ni var tvungen att välja mellan följande saker, vilka är de två som ni anser mest önskvärda?”

A) Upprätthålla ordningen i landet
B) Ge människor mer att säga till om i viktiga politiska beslut
C) Bekämpa prisstegringarna
D) Värna yttrandefriheten

Ingelhart tvingade, som synes, sina sagesmän att välja endast två av de fyra möjliga svaren. De som sätter främst att upprätthålla ordning och bekämpa prisstegringarna framhåller konsekvent fasthet och trygghet. De som sätter främst att ge människor mer att säga till om i viktiga beslut och att värna yttrandefriheten framhåller konsekvent politisk och personlig frihet. En del svarade genom att blanda svaren och ta med ett alternativ från den ena gruppen och ett från den andra. Sammanlagt intervjuades 10 392 personer i Frankrike, Tyskland, Italien, Storbritannien, Belgien och Nederländerna år 1970. Resultaten blev så intressanta att en norsk forskare, William M Lafferty (1976), upprepade frågan till 783 personer i sitt hemland och Sifo ställde i oktober-november 1976 samma fråga till 2003 svenskar. De svenska svaren upprepar med stor åskådlighet mönstret från de andra europeiska industriländerna: många har blandade värden men genomgående gäller att den äldre generationen prioriterar trygghet mer än den yngre och att den yngre prioriterar frihet mer än den äldre.

Om vi betraktar svaren i olika länder finner vi att Sverige jämte Nederländerna leder ligan i fråga om frihetsvärden:
  S
NL B I
F
D
N GB
Frihetsvärden % 17
17
14
13
11
10
8
8

Trygghetsvärden %

31
30
32
35
38
43
38
36
Källa för Sverige: Sifo 1976
Källa för Norge: William M Lafferty (1976) s 120
Källa för övriga länder: Ronald Ingelhart (1971) s 995

19

ARBETE, LIVSSTIL OCH MOTIVATION, Stockholm,  SAF, 1977
Innehåll
    Kap 1: Om arbete och fritid i idéhistoriskt ljus
Arbetets prioritet   Idéhistoriska fragment om arbete och fritid   Tidsandans fluktuationer    
Från trygghetsvärden till frihetsvärden   
Kap 2    Kap 3    Kap 4    Litteratur