6

6 HANS L ZETTERBERG

De motionsstyrda 97
De samhällstillvända 99
Skönandar och vishetsälskare 101
De religiösa 103
Livsstilarnas kostnad 104

4 Några problem 107

Arbetets prioritet sjunker 107
Dubins paradox 110
Frånvaron 111
Skälig belöning och jämlikhet 113
Oktober 1973 117
Anomiska förlopp 119
Konflikten mellan entreprenörer och samhällstillvända 127

Litteratur 133

6